Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.08.2015
 

GrafoTherm Line - Funkcionāls pretkondensācijas pārklājums

Apraksts
Vienkomponenta ūdens bāzes pretkondensācijas pārklājums, kas piemērots uzklāšanai krāsošanas līnijā.
Īpašības
-


Pielietojums
Ieteicams uzklāšanai uz tērauda lokšņu jumtiem, iekštelpās un telpās zem jumta.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota griestiem Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
0,9
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
1,8
m2/l
Pazīmes
Teicamas mitruma absorbēšanas un iztvaikošanas īpašības.
Pasargā virsmu no kondensācijas, piloša ūdens un izolē no karstuma (λ = 0.085 W/mK).
Veido ļoti elastīgu un porainu pārklājuma slāni.
Uzklājot biezā slānī, nodrošina vibrācijas un trokšņa slāpēšanu.
Atbilst EN13501-1, klase A2-s1d0 un ASTM E84 (USA) prasībām.

Toņu klāsts
Balts un pelēks.
Spīdums
Matēts
Patēriņš

Ieteicamais plēves biezums

Teorētiskais patēriņš

sausa

mitra

 

250–500 g/m2

600–1200 g/m2

1.8–0.9 m2/l

Ieteicamais patēriņš ir atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, mitruma, ēkas veida u.c. Skatīt „Grafotherm Apstrādes programma”. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī pārklājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Tradicionālais izsmidzinātājs vai apmetuma izsmidzināšanas pistole. Pirms lietošanas pārklājumu rūpīgi samaisīt. Pārklājumu var atšķaidīt 0-5% apmērā pēc tilpuma.  Izsmidzinātāja sprausla 6mm, sprauslas spiediens 2 bar. Gaisa padeve >1000 l/min (tradicionālais izsmidzinātājs) un >250 l/min (apmetuma izsmidzināšanas pistole ).
Žūšanas laiki

Pilnībā nožuvis pēc

+80ºC

+150ºC

Mitras plēves biezums, 600 g/m2

10–15 min

4–5 min

Mitras plēves biezums, 1200 g/m2

30 min

30 min

Žūšanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Ūdens absorbcija

Apm. 330g/m2 ūdens, 600 g/m2 mitras plēves biezums un 250 g/m2 sausas plēves biezums (NF P15-203-1 1997)

Apm. 520g/m2 ūdens, 1200 g/m2 mitras plēves biezums un 500 g/m2 sausas plēves biezums (NF P15-203-1 1997)
Sausais atlikums pēc tilpuma
Sausais atlikums pēc masas 41%.
Blīvums
1.05 kg/l
Produkta kods
006 5123, 006 5124

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Virsmām ir jābūt sausām. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +10°C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Virsmas temperatūrai vismaz par 3 ºC jāpārsniedz tā gaisa temperatūra, pie kuras veidojas rasa.

Lai nodrošinātu pareizu uzklāšanu, krāsas temperatūrai jābūt virs +15ºC. Slēgtās telpās uzklāšanas un žūšanas laikā jānodrošina laba ventilācija.
Sagatavošana
Ar piemērotu mazgāšanas līdzekli jānomazgā eļļas, taukvielas, sāļi un netīrumi (ISO 12944-4).

Cinkotas un alucinka virsmas: Jānotīra ar smilšu strūklu ar minerāliem abrazīviem, piemēram, izmantojot kvarca smiltis, līdz tīrības pakāpei SaS (SFS 5873). Ja nav iespējama tīrīšana ar smilšu strūklu, virsmas var padarīt raupjas slīpējot vai mazgājot ar PANSSARIPESU mazgāšanas līdzekli.

Gruntētas virsmas: Rūpnieciski gruntētām tērauda jumta loksnēm nav nepieciešama īpaša sagatavošana. Ar piemērotu mazgāšanas līdzekli no virsmas jānomazgā eļļas, taukvielas, sāļi un netīrumi. Jāsalabo gruntējuma bojājumi ar Temaprime EE vai Rostex Super. Jāievēro gruntējuma pārkrāsošanas laiks.
Gruntēšana
Rūpnieciski gruntētas tērauda jumta loksnes.
Var uzklāt tieši uz galvanizētas virsmas (skatīt „Virsmas sagatavošana”).
Apdare
Lai nezaudētu absorbcijas īpašības, nepārklāt ar cita veida pārklājumiem.
Darbarīku mazgāšana
Ūdens.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir <3 g uz litru krāsas.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Jāievēro brīdinājuma norādījumi uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Tikai rūpnieciskai lietošanai.
Produkta drošības datu lapa- GrafoTherm Line

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
-
PĀRVADĀŠANA
-
Mik250815 / tmk180815 / 006 5123, 5124