Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
20.05.2015
 

ProSeal - Ūdens bāzes gruntskrāsa

Apraksts
ProSeal ir ūdens bāzes gruntskrāsa, kas labi iesūcas virsmā. Piemērota lietošanai uz absorbējošām virsmām pirms BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard uzklāšanas.
Īpašības
ProSeal ir piemērota absorbējošu sienu un griestu virsmu gruntēšanai iekštelpās.
Pielietojums
ProSeal var izmantot, lai sasaistītu atlupušu vai slikti saistītu azbesta materiālu un azbesta putekļus, kā arī, lai sasaistītu vaļīgās šķiedras pēc iekapsulēšanas vai tīrīšanas, kuras nevar 100% sasūkt ar putekļu sūcēju. Rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
2
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l
Toņu klāsts
Caurspīdīgs.
Patēriņš
Atkarīgs no virsmas, bet patēriņam ir jābūt apm. 2-10 m²/l.
Iepakojumi
5L, 25 L
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties pēc 1-2 stundām, atkarībā no plēves biezuma. Pēc 2-3 stundām var uzklāt BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 13%
Blīvums
Apm. 1,0 kg/l (ISO 2811)
Uzglabāšana
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi. Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargāt no tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.
Produkta kods
006 5122

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Uz pelējušām virsmām ar sūkli, mīkstu birsti vai izsmidzinātāju jāuzklāj BioWash, kas atšķaidīts ar ūdeni (sajaukšanas attiecība 1:2). Ja nepieciešams, plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu Presto vai Prestonit špakteļtepi un pēc nožūšanas virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Izmantojot ProSeal, pirms iekapsulēšanas ar AsbestGuard vai vaļīgo šķiedru sasaistīšanai pēc tīrīšanas, uzmanīgi iepazīstieties ar atsevišķu apstrādes programmu.
Uzklāšana
Uzklāt ProSeal 1 reizi ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. ProSeal nedrīkst atšķaidīt.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un jāizmazgā ar ūdeni. Lai no darbarīkiem izmazgātu sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30g/l (2010)
ProSeal maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa- ProSeal

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
-