Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
15.01.2015
 

BioWash - Tīrīšanas līdzeklis

Apraksts
BioWash ir tīrīšanas līdzeklis pelējuma un aļģu likvidēšanai.
Īpašības
Piemērots pelējuma un aļģu likvidēšanai no jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu un metāla virsmām.
Pielietojums
Lieto pirms BioRid, BioRid Spray vai ProSeal uzklāšanas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs
Patēriņš
Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.
Iepakojumi
5 L, 25 L
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
BioWash jāatšķaida ar ūdeni, sajaukšanas attiecība 1:2.
Uzklāšanas metode
Izsmidzinātājs, sūklis vai birste.
Blīvums
Apm.1,0 kg/l (ISO 2811)
Uzglabāšana
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi. Izvairieties no straujām temperatūras izmaiņām. Sargāt no sala. Neuzglabāt lietošanai gatava šķīduma pārpalikumus.
Produkta kods
006 1911

UZKLĀŠANA
Aizsardzība
Jāpārklāj stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas. Jāizvairās no šļakatu nokļūšanas uz apģērba un, piemēram, neapstrādātām mēbelēm. Nepieciešamības gadījumā izmantot sejas aizsargu.
Virsmas tīrīšana
Uz pelējušām virsmām ar sūkli, mīkstu birsti vai izsmidzinātāju jāuzklāj BioWash, kas atšķaidīts ar ūdeni (sajaukšanas attiecība 1:2). Šķīdumam jāļauj apm. 20 minūtes iedarboties. Kamēr virsma vēl ir slapja, ar birsti vai augstspiediena mazgātāju (200 bar) jānoņem pelējums. Virsmas rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, virzienā no augšas uz apakšu.
Pēcapstrāde
Uz virsmas viscaur jāuzklāj ar ūdeni atšķaidīts BioWash (sajaukšanas attiecība 1:50). Jāļauj virsmai nožūt. Uz apstrādātas virsmas 24 stundu laikā jāuzklāj BioRid vai BioRid Spray. Porainas un absorbējošas virsmas, pirms BioRid vai BioRid Spray uzklāšanas, jānogruntē ar ProSeal.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts ir klasificēts kā bīstams. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nejaukt produktu ar citiem mazgāšanas līdzekļiem. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
-