Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
05.03.2015
 

Acoustics Line - Troksni slāpējošs ūdens bāzes pārklājums

Apraksts
Vienkomponenta ūdens bāzes troksni slāpējošs pārklājums, kas piemērots uzklāšanai krāsošanas līnijā
Īpašības

Piemērots lietošanai tikai iekštelpās un telpās zem jumta.

Pielietojums
Ieteicams uzklāšanai uz tērauda lokšņu jumtiem, transportlīdzekļu un dzelzceļa mašīnu metāla virsmām, ventilācijas cauruļvadiem un citām metāla virsmām, kur ir vibrācijas un trokšņa problēma.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota griestiem Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
0,4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
1,3
m2/l
Pazīmes
Teicamas trokšņa un vibrācijas slāpēšanas īpašības.
Veido ļoti elastīgu un porainu pārklājuma slāni.
Pasargā no kondensācijas.
Atbilst EN13501-1, klase A2-s1d0 prasībām.
Toņu klāsts
Balts un pelēks.
Spīdums
Matēts
Patēriņš

Ieteicamais plēves biezums

Teorētiskais patēriņš

sausa

mitra

 

550 g/m2

950 g/m2

1.3 m2/l

450 μm

790 μm

1600 g/m2

2800 g/m2

0.4 m2/l

1350 μm

2400 μm

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī pārklājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Šķīdinātājs
Ūdens
Žūšanas laiki

Pilnībā nožuvis pēc

+20ºC, RH 55%

+50ºC, gaisa cirkulācija

 

+150ºC

Mitras plēves

biezums, 1200 g/m2

8–10 stundas

4 stundas

6-8 min.

Žūšanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Specifiskas īpašības
Tan Delta (kombinēti) 0,116 (VTT-CR -00259-15, testa ziņojums ir pieejams pēc pieprasījuma)
Sausais atlikums pēc tilpuma
Sausais atlikums pēc masas 58%.
Blīvums
1,2 kg/l
Produkta kods
006 5127, 006 5128

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Virsmām ir jābūt sausām. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +10°C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Virsmas temperatūrai vismaz par 3 ºC jāpārsniedz tā gaisa temperatūra, pie kuras veidojas rasa.

Lai nodrošinātu pareizu uzklāšanu, krāsas temperatūrai jābūt virs +15 ºC. Slēgtās telpās uzklāšanas un žūšanas laikā jānodrošina laba ventilācija.
Sagatavošana
Ar piemērotu mazgāšanas līdzekli jānomazgā eļļas, taukvielas, sāļi un netīrumi (ISO 12944-4).

Alumīnija virsmas: Jānotīra ar smilšu strūklu bez metāliskiem abrazīviem līdz tīrības pakāpei SaS (SFS 5873). Ja nav iespējama tīrīšana ar smilšu strūklu, virsmas var padarīt raupjas, slīpējot vai mazgājot ar MAALIPESU mazgāšanas līdzekli.

Cinkotas un alucinka virsmas: Jānotīra ar smilšu strūklu ar minerāliem abrazīviem, piemēram, izmantojot kvarca smiltis, līdz tīrības pakāpei SaS (SFS 5873). Ja nav iespējama tīrīšana ar smilšu strūklu, virsmas var padarīt raupjas slīpējot vai mazgājot ar PANSSARIPESU mazgāšanas līdzekli.

Gruntētas virsmas: Rūpnieciski gruntētām tērauda jumta loksnēm nav nepieciešama īpaša sagatavošana. Ar piemērotu mazgāšanas līdzekli no virsmas jānomazgā eļļas, taukvielas, sāļi un netīrumi. Jāsalabo gruntējuma bojājumi ar Temaprime EE vai Rostex Super. Jāievēro gruntējuma pārkrāsošanas laiks (ISO 12944-4).

Nerūsējošā tērauda virsmas: Virsmas jāpadara raupjas, slīpējot vai tīrot ar smilšu strūklu bez metāliskiem abrazīviem.
Gruntēšana
Rūpnieciski gruntētas tērauda jumta loksnes.
Var uzklāt tieši uz galvanizētas virsmas (skatīt „Virsmas sagatavošana”).
Apdare
Lai nezaudētu aizsardzību pret kondensāciju, nepārklāt ar cita veida pārklājumiem.
Uzklāšana
Tradicionālais izsmidzinātājs vai apmetuma izsmidzināšanas pistole. Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Pārklājumu var atšķaidīt 0-5% apmērā pēc tilpuma. Izsmidzinātāja sprausla 6mm, sprauslas spiediens 2 bar. Gaisa padeve >1000 l/min (tradicionālais izsmidzinātājs) un >250 l/min (apmetuma izsmidzināšanas pistole).
Darbarīku mazgāšana
Ūdens.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir <3 g uz litru krāsas maisījuma.
Tikai rūpnieciskai lietošanai.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Jāievēro brīdinājuma norādījumi uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa- Acoustics Line

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
-
PĀRVADĀŠANA
-
Mik050315 / tmk050315 / 006 5129, 5130