Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
14.01.2015
 

AsbestGuard - Pārklājums azbesta iekapsulēšanai

Apraksts
AsbestGuard ir ūdens bāzes funkcionāls pārklājums iekšdarbiem, kas piemērots azbesta iekapsulēšanai un pārklāšanai, ja to nav iespējams noņemt atbilstoši būvniecības noteikumiem. AsbestGuard unikālās īpašības, t.i., uguns aizsardzība (EN13501-1, klase A2-s1d0), kondensāta novēršana, izolēšana un trokšņa slāpēšana, nodrošina azbesta tehniskās īpašības.
Īpašības
-
Pielietojums
AsbestGuard ir piemērots azbesta-cementa vai ar azbestu apsmidzinātu betona virsmu, akustisko paneļu, ventilācijas izolācijas un cauruļvadu apstrādei iekštelpās. Pirms krāsošanas uzmanīgi izlasīt uzklāšanas instrukcijas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Toņu klāsts
Balts.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš
Atkarībā no virsmas (skatīt “Uzklāšana”).
Iepakojumi
18L, 100L
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Bezgaisa izsmidzinātājs, ota vai rullis. Bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.027" - 0.029".
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties pēc 1-2 stundām, atkarībā no plēves biezuma. Pilnībā nožuvis pēc 8-12 stundām.
Ķīmiskā izturība
Izturīgs pret tīrīšanas līdzekļiem.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 45%
Blīvums
Apm. 1,1 kg/l (ISO 2811)
Uzglabāšana
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi. Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargāt no tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.
Produkta kods
006 5131

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Vienmēr jānovērtē ar azbestu vai azbesta-cementu apstrādātās virsmas stāvoklis.
Jāizvairās no sliktā stāvoklī esošu un mehāniskam nodilumam pakļautu azbesta virsmu iekapsulēšanas.
Uzklāšana
Sanitārija – azbesta pārklāšana:
Pēc azbesta noņemšanas, ar azbestu klātās virsmas rūpīgi jānosūc ar putekļu sūcēju. Pēc tam, lai pārklātu atlikušos putekļus, uz virsmas plānā kārtā jāizsmidzina
ProSeal (10 m²/l).

Iekapsulēšana:
Pirms lietošanas AsbestGuard rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai, un to nedrīkst atšķaidīt.

Ar azbestu apsmidzinātas virsmas:
Ar azbestu klātas virsmas rūpīgi jānosūc ar putekļu sūcēju. Lai pārklātu atlikušos putekļus, uz virsmas plānā kārtā jāizsmidzina ProSeal (5 m²/l).

Virsma jāiekapsulē, uzklājot AsbestGuard 2 reizes ar bezgaisa izsmidzinātāju (0,5-1 m²/l vai 1-2 kg/m²) uz gludām virsmām. Raupjām virsmām patēriņš jāpalielina.

Azbesta-cementa plāksnes:
Ja plāksnes ir labā stāvoklī, jāpārliecinās, ka uz virsmas nav netīrumi un taukvielas. Lai pārklātu atlikušos putekļus, uz virsmas plānā kārtā jāizsmidzina ProSeal (10 m²/l).

Virsma jāiekapsulē, uzklājot AsbestGuard 1 reizi ar bezgaisa izsmidzinātāju (1 m²/l vai 1 kg/m²).

Cauruļvadi:
Virsma jāattīra un, ja nepieciešams, jāsalabo bojājumi. Lai pārklātu atlikušos putekļus, uz virsmas plānā kārtā jāizsmidzina ProSeal (10 m²/l).

Virsma jāiekapsulē, uzklājot AsbestGuard 2 reizes ar bezgaisa izsmidzinātāju (0,5-1 m²/l vai 1-2 kg/m²).
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra pārklājuma atlikumi un jāizmazgā ar ūdeni. Lai no darbarīkiem izmazgātu sacietējušu pārklājumu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Izvairīties no augstspiediena tīrīšanas.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30g/l (2010)
AsbestGuard maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
-