Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
27.06.2013
 

Alfagel 400 - Gēlveida aizsarglīdzeklis

Apraksts
Silikona bāzes, sārmizturīgs aizsarglīdzeklis, kas labi iesūcas virsmā. Novērš lietus un ūdens šļakatu kapilāro uzsūkšanos virsmā. Atļauj izdalīties ūdens tvaikiem, kas nāk no konstrukciju iekšpuses. Alfagel 400 aizkavē sāļu nonākšanu uz konstrukcijas virsmas. Novērš sala bojājumus.
Īpašības
Tiksatropo, želejveida Alfagel 400 var uzklāt biezā slānī (uzklājot vienā kārtā) pat uz vertikālām virsmām un zem tiltu konstrukcijām, jo tas nenopilēs un netecēs.


Pielietojums
Dzīvojamo ēku fasādes, ofisi un rūpnieciskās ēkas, noliktavas, tiltu konstrukcijas. Piemērots betona un eksponētā betona aizsardzībai.

TEHNISKIE DATI
Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
2,5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
5
m2/l
Patēriņš
Apm. 2.5 – 5 m²/kg.
Iepakojumi
25 kg
Sajaukšanas attiecība
Parasti neatšķaida. Var atšķaidīt ar ūdeni, ja nepieciešams.
Uzklāšanas metode
Metodes: Ota, rullis vai izsmidzinātājs.
Bezgaisa izsmidzinātājs:
- sprausla 0.015" 0.031"
- leņķis 10-15º
- spiediens 20-80 bar; pielāgot spiedienu atbilstoši objektam
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
2 - 5 stundas
Iesūkšanās dziļums
9.1 - 11.4 mm (relatīvais gaisa mitrums 70%)
6.1 - 6.8 mm (relatīvais gaisa mitrums 95%)
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba
Aktīvā viela pēc tilpuma
Apm. 80%
Blīvums
apm. 0,9 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala! Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 ºC.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 ºC un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Jaunām virsmām pirms uzklāšanas jābūt sausām un sacietējušām.

Notīrīt virsmas no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Sūnainas un ar pelējumu pārklātas virsmas nomazgāt ar Tikkurila pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto saskaņā ar instrukciju.
Uzklāšana
Ar izsmidzinātāju (bezgaisa) vienmērīgi uzklāt Alfagel 400. Uzklāšana iespējama arī ar otu vai rulli. Atkarībā no virsmas porainības, vienā uzklāšanas reizē iespējams uzklāt līdz pat 400 g/m² produkta, bet parasti jau 200 g/m² sniedz pietiekamu aizsardzību.

Vertikālas virsmas ieteicams apstrādāt no apakšas uz augšu.

Visas iespējamās šļakatas nekavējoties notīrīt no logu virsmām. Pirms produkta uzklāšanas ieteicams logus aizklāt.
Darbarīku mazgāšana
Pēc lietošanas darbarīkus nekavējoties izmazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
1 mēnesi pēc virsmas apstrādes, netīras virsmas var viegli mazgāt ar spiedienu bez tīrīšanas līdzekļa.

Aļģu un pelējuma noņemšanai var izmantot Tikkurila pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto. Līdzeklis rūpīgi jānoskalo.
Uzmanību! Pēc virsmas apstrādes ar Homeenpoisto, virsma atkārtoti jāapstrādā ar Alfagel 400.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts
-