Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy Akva

Moderna eļļa koksnei

No augu eļļām veidota ūdens bāzes eļļa koksnei. Piemērota jaunu vai agrāk ar eļļu apstrādātu mēbeļu un terašu tonēšanai un aizsardzībai pret laikapstākļu iedarbību. Piemērota arī impregnētai koksnei un cietkoksnei. Viegla smarža. Viegli uzklājama.


Krāsa ir ūdens bāzesDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l

Tonējama

Valtti Puuöljy Akva ir tonējama atbilstoši Valtti toņu kartei. Ieteicams izvēlēties pamatnes tonim iespējami tuvu toni, tādējādi izlīdzinot potenciālās toņu atšķirības.

Universāla

Valtti Puuöljy Akva ir piemērota gan iepriekš ar eļļu apstrādātām, gan jaunām terasēm, piestātnēm, balkoniem un dārza mēbelēm. Tā ir piemērota gan mīkstai, gan cietai koksnei.

Patīkama uzklāšana

Pateicoties ūdens bāzei, eļļu ir viegli uzklāt un tā labi iesūcas koksnē. Darbarīkus var viegli nomazgāt ar ūdeni un ziepēm (vai ar darbariku mazgāšanas līdzekli Pensselipesu).Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
04.05.2016
(Iepriekšējais datums 10.06.2013)
 

Valtti Puuöljy Akva - eļļa kokam

Apraksts
Uz augu eļļas balstīta ūdens bāzes eļļa kokam. Pasargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu.
Īpašības

Piemērota koka virsmu eļļošanai ārdarbos, cietkoksnei, piesūcinātai un termiski modificētai koksnei, kā arī neapstrādātai koksnei.

Pielietojums
Dārza mēbeles, terases un piestātnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l
Bāzes krāsas
EC
Toņu klāsts
Bezkrāsains. Tonēšana atbilstoši "Valtti" toņu kartei.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš

5 - 7 m²/l, uz vecām virsmām.

7 - 15 m²/l uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu vai sūkli.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

normālos apstākļos var pieskarties pēc dažām stundām. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu var uzklāt tiklīdz eļļa ir iesūkusies koka virsmā un virsma ir sausa, parasti apm. pēc dažām stundām.

Izturība pret atmosfēras iedarbību
Ieteicams lietot tonētu produktu, jo tam ir labāka izturība pret atmosfēras iedarbību nekā bezkrāsainam produktam. Remontkrāsošanu veic pēc vajadzības.
Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas ieteicams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma
21 %.
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Nevērīgi aizvērta vai nepilna tara un/vai tonēts produkts neiztur ilgstošu uzglabāšanu. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.
Produkta kods
256_0070

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas.

Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No koka virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējušas virsmas jānomazgā ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli.

Iepriekš ar eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu birsti jānoņem atlupušais materiāls. Virsma jānotīra un nepieciešamības gadījumā jānomazgā ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.
Eļļošana
Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Valtti Puuöljy Akva rūpīgi jāsamaisa. Ar otu vai sūkli uzklāj eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos koka virsmā. Parasti pietiek ar vienu kārtu, bet porainām koka virsmām var būt nepieciešamas uzklāt divas kārtas. Lai izvairītos no pārklāšanās, eļļu uzklāj vienmērīgi, ar nepārtrauktiem triepieniem. Apstrādājot laivu piestātnes, nodrošiniet, lai produkts nenonāktu ūdenī.
Otro kārtu var uzklāt tiklīdz eļļa ir iesūkusies koka virsmā un virsma ir sausa, t.i., pēc dažām stundām, atkarībā no laika apstākļiem. Apstrāde ar eļļu padara koka virsmu tumšāku. Ja nepieciešams, virsmas apstrādā vienreiz gadā.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu jāapietas saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu un sasniegtu galīgo cietību. Ja nepieciešams, virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti apm. 2 dienas pēc apstrādes.
Netīras virsmas var mazgāt ar Pihan Huoltopesu šķīdumu (1 daļa Pihan Huoltopesu uz 5 daļām ūdens). Pēc mazgāšanas virsma jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur kobalta bis(2-etilheksanoāts) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
sre130516 / akk190516 / mli171106 / lko191106 / 256 0070

Toņi

Valtti - toņu karte

Valtti toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!