Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Valtti Plus Terassiöljy

Izcila aizsardzība pret atmosfēras iedarbību!

Valtti Plus Terassiöljy ir tonēta ārdarbu eļļa, kas satur speciālus pigmentus un ir izturīga pret UV staru iedarbību. Produktam ir ļoti laba toņa noturība.


Krāsa ir ūdens bāzesDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
7
m2/l

Skaisti toņi

Specālie pigmenti iesūcas dziļi koksnē un piešķir tai skaistu toni.

Valtti Plus Terassiöljy ir pieejama brūnā, pelnu pelēkā un melnā tonī.

Aizsargā koka virsmu

Valtti Plus Terassiöljy aizsargā koksni no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu. Produkts ir piemērots dārza mēbelēm un terasēm.

,

Viegli lietot

Šī ūdens bāzes eļļa ir viegli lietojama un ātri žūstoša. Eļļu var uzklāt ar otu, sūkli vai terašu aplikatoru.


Kā eļļot?

Video pamācība: Kā mazgāt un eļļot terasi


Video pamācība: Kā mazgāt un eļļot dārza mēbeles


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
26.04.2018
(Iepriekšējais datums 01.01.1970)
 

Valtti Plus Terassiöljy - terašu eļļa

Apraksts
Uz dabiskas eļļas balstīta, vasku saturoša ūdens bāzes eļļa kokam. Nodrošina aizsardzību pret UV staru iedarbību. Aizsargā koksni no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu.
Īpašības
Piemērota līdz tīram kokam attīrītu vai iepriekš eļļotu koka virsmu eļļošanai ārdarbos, cietkoksnei, piesūcinātai un termiski modificētai koksnei, kā arī neapstrādātai koksnei.

Pielietojums
Dārza mēbeles, terases un piestātnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
7
m2/l
Toņu klāsts
Pieejama gatavajos toņis: brūna, melna un pelnu pelēka.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš

5-7 m²/l – uz vecas un nodilušas koka virsmas;

7-15 m²/l – uz jaunas un labā stāvoklī esošas koka virsmas.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu vai sūkli.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties pēc dažām stundām. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu var uzklāt, tiklīdz eļļa ir iesūkusies koka virsmā un virsma ir sausa, parasti apm. pēc dažām stundām, atkarībā no laikapstākļiem.


Sausais atlikums pēc tilpuma
21 %.
Blīvums
1.0 kg/l, (ISO 2811)
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Atvērtu iepakojumu izlietot vienas sezonas laikā, jo atvērtā tarā produkta īpašības var mainīties.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējums jānomazgā ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka virsmām piemērotu eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas jānotīra atlupušais materiāls. Ja nepieciešams, virsma jānomazgā ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.
Eļļošana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Plus Terassiöljy rūpīgi jāsamaisa. Ar otu vai ar sūkli uzklāj eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos koka virsmā. Liekā eļļa jānoslauka. Uzklāt vienmērīgi visa dēļa garumā ar nepārtrauktiem triepieniem, lai izvairītos no pārklāšanās. Uzklāt vienu kārtu.
Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ziepēm un ūdeni. Sacietējušas eļļas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu jāapietas saudzīgi, lai tā sasniegtu galīgo cietību. Ja nepieciešams, virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti apm. 2 dienas pēc apstrādes.

Netīras virsmas var mazgāt ar Pihan Huoltopesu šķīdumu (1 daļa Pihan Huoltopesu uz 5 daļām ūdens). Pēc mazgāšanas virsma jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Ar Valtti Plus Terassiöljy apstrādātas virsmas var pāreļļot ar Valtti Plus Terassiöljy. Skatīt virsmas sagatavošanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur kobalta bis(2-etilheksanoāts) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks tīrīšanas lupatas, slīpēšanas putekļi un smidzināšanas atlikumi var pašaizdegties. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
sre130516 / fliou29092015 / hsa29092015 / akk150116

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!