Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Tunto Karhea

Lauku stila sienas virsma

Dzīva, moderni graudaina, gaismas ietekmē mainīga virsma iekšsienām un kamīniem. Tunto Karhea ar roku jūtamā struktūra piešķir krāsai trešo dimensiju. Tunto Karhea dabiskie toņi ir veidoti, iedvesmojoties no dabiskajiem iežiem.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks izsmidzinātājsTool: trowel
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
0,5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
0,7
m2/l

Savdabīgs raupjas un gludas virsmas apvienojums

Izveidojiet interesantu trīsdimensionālu virsmu, apvienojot Tunto struktūrkrāsu un gludi krāsotu virsmu. Lai realizētu savas idejas, varat, piemēram, izmantot krāsotāja līmlenti robežu izveidei.

Gaismu un ēnu saspēle piešķir dzīvīguma efektu

Tunto Karhea virsmas struktūrā vienkopus eksistē gan ēna, gan gaisma, tādējādi smeļoties spēku viena no otras un padarot virsmu dzīvīgu, – gluži kā daba ar savu daudzpusīgo toņu karti. Tunto toņu kartes dabiskie toņi izteiksmīgi izceļas uz raupjas virsmas.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.11.2016
(Iepriekšējais datums 26.06.2013)
 

Tunto Karhea - rupjgraudains struktūrpārklājums

Apraksts
Akrilāta pārklājums uz ūdens bāzes.
Īpašības

Piemērots jaunu vai iepriekš krāsotu betona, apmestu, ķieģeļu, kokšķiedras plātņu, ģipškartona plātņu vai skaidu plākšņu sienu virsmām. Tunto Karhea var uzklāt arī uz griestiem

Pielietojums
Sienas sausās iekštelpās. Var uzklāt arī uz griestiem.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Tool: trowel
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
0,5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
0,7
m2/l
Bāzes krāsas
RPA un RPC
Toņu klāsts
Var tonēt pēc TUNTO toņu kartes. Galīgais tonis virsmas raupjuma dēļ parasti izskatās nedaudz tumšāks nekā toņu kartē. Pirms tonēšanas produkts obligāti jāsamaisa.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš
0.5 – 0.7 m²/ l. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, krāsošanas metodes un krāsošanas apstākļiem.
Iepakojumi
16,5 kg (apm. 9 l).
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Ja nepieciešams, atšķaida līdz 1 % apmērā ar ūdeni.
Uzklāšanas metode
Tērauda lāpstiņa; uzklājot ar izsmidzināšanu jāizmanto špakteļmašīna vai izsmidzinātājs ar tvertni, minimālais sprauslas izmērs 5 mm.
Apstrādā ar plastmasas rīvdēli. Pirms uzklāšanas ar izsmidzināšanu, no bundžas izņemt metāla vāka gabaliņu, kurš, tonēšanas laikā, var būt iekritis krāsā.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

24 stundas normālos apstākļos.

Karstumizturība
80ºC, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 65%.
Blīvums
Apm. 1.8 - 1.9 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzina ar piemērotu vieglo špakteļtepi. Virsmas nogruntē ar tonētu Luja gruntskrāsu vai 1-2 reizes ar Harmony krāsu, kas tonēta tādā pašā tonī kā apdares krāsa.

Iepriekš krāsotas betona virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzina ar piemērotu špakteļtepi. Ja starp virsmas un apdares kārtas toni ir ievērojama atšķirība, ieteicams uzklāt vienu kārtu Harmony krāsu, kas notonēta apdares krāsas tonī.
Dengimas
Pirms lietošanas Tunto Karhea rūpīgi jāsamaisa. Pārklājumu uzklāj ar tērauda lāpstiņu graudiņa izmēra biezā kārtā. Nekavējoties (maksimums pēc 15 minūtēm) virsmu norīvē, viegli uzspiežot ar Tikkurila plastmasas rīvdēli. Ja rīvdēlis pa virsmu ir grūti rīvējams, tas nozīmē, ka uz virsmas ir pārāk daudz pārklājuma. No virsmas noņem lieko pārklājumu ar tērauda lāpstiņu. Lai izvairītos no iespējamas toņu atšķirības un iegūtu vienmērīgu virsmu, sajauciet pietiekamu pārklājuma daudzumu vienā traukā.
Uzmanību! Gatavās špakteles kā, piemēram, Presto vieglā špakteļtepe ir piemērotas lietošanai zem Tunto Karhea. Ja tiek lietotas sausās špakteļtepes, tad tās jāpastiprina ar cementu.
Darbarīku mazgāšana
Lai neaizsprostotu kanalizāciju, pārpalikušais pārklājums no darbarīkiem jāsavāc atpakaļ traukā. Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmu tīra ar sauso tīrīšanas metodi, izmantojot putekļu sūcēju.
Ar apstrādāto virsmu jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/l 200g/l (2010) Tunto Karhea maksimālais GOS saturs ir 200g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
ser040117 / joa100112 / pih010313 / mkv281016 / 8526091,8526093s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-0852-5001
EN 15824:2009
Internal plaster based on organic binder
Release of dangerous substances
NPD
Adhesion strength by pull off test