Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Tunto Hieno

Aizkustinoši skaista virsma

Tunto Hieno ir Tunto krāsu sērijas struktūrkrāsa ar vissmalkāko konsistenci. Izmantojot Tunto Hieno, jūs varat izveidot virsmas ar unikālu efektu un sienas ar smalka apmetuma efektu. Kombinējot dažādus darba paņēmienus un krāsas, struktūrkrāsas Tunto iespējas ir bezgalīgas.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullis
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
1
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l

Mierīgu toņu virsmas un dabiska materiāla atveidojums

Tunto Hieno virsma ir skaisti strukturēta un pilnībā matēta. Tieši tādēļ ar to var veiksmīgi radīt, piemēram, betona virsmas efektu. Izmantojiet dažādus atšķirīgus pelēkos toņus un apstrādājiet virsmu ar metāla špakteļlāpstiņu.

Neierobežotas realizācijas iespējas

Tunto trīsdimensionālā virsmas struktūra rodas apstrādes gaitā. Veidojiet virsmu ar metāla špakteļlāpstiņu, skrāpi, ķemmi, ielas slotu vai citiem instrumentiem, ar kuriem iespējams izmainīt un veidot virsmas struktūru.

Krāsas un virsmas sadarbība

Tunto produktu toņi izstaro kalnu nesatricināmo mieru un minerālu kristalizēto spēku. Tunto toņu kartē jūs atradīsiet zemes toņus plašā gammā – no atturīgiem līdz pat intensīviem un dziļiem.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.11.2016
(Iepriekšējais datums 25.02.2008)
 

Tunto Hieno - smalkgraudains struktūrpārklājums

Apraksts
Ūdens bāzes akrilāta pārklājums.
Īpašības

Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu betona, apmestu, ķieģeļu, kokskaidu, ģipškartona plātņu vai skaidu plākšņu sienu virsmu struktūrkrāsošanai. Tunto Hieno var uzklāt arī uz griestiem.

Pielietojums
Sienas un griesti sausās iekštelpās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
1
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l
Bāzes krāsas
AP un C
Toņu klāsts
Var tonēt pēc TUNTO toņu kartes. Apgaismojums un virsmas struktūra ietekmē galīgo toni. Pirms tonēšanas produkts obligāti jāsamaisa.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš

1-9 m²/l, atkarībā no krāsošanas metodes:

- ar rullīti biezā kārtā 1-1,5 m²/l

- ar rullīti plānā kārtā 4-5 m²/l

- ar otu 2-2,5 m²/l

- ar lāpstiņu biezā kārtā 2-2,5 m²/l

- ar lāpstiņu plānā kārtā 7-9 m²/l

Iepakojumi
2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Uzklāj ar rullīti un struktūras veidošanai izmanto, piemēram, platu otu, tapešu nazi, cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai.

Atšķaidīšana: Ar ūdeni.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

1-5 stundas, atkarībā no krāsas kārtas biezuma.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 53 %.
Blīvums
1,0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzina ar piemērotu vieglo špakteļtepi. Nogruntē ar Luja gruntskrāsu vai 1-2 reizes ar Harmony krāsu, kas notonēta apdares krāsas tonī.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ja nepieciešams, virsmas nolīdzina ar piemērotu vieglo špakteļtepi. Spīdīgas krāsotas virsmas ar smilšpapīru noslīpē matētas un notīra slīpēšanas putekļus. Ja starp virsmas un apdares kārtas toni ir ievērojama atšķirība, ieteicams uzklāt vienu kārtu Harmony krāsu, kas notonēta apdares krāsas tonī.
Krāsošana
Pirms lietošanas Tunto Hieno struktūrpārklājums rūpīgi jāsamaisa. Produkta uzklāšanai izmanto rullīti. Struktūru uz virsmas var veidot, piemēram, ar platu otu, tapešu nazi, cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai. Pārklājumu uzklāj uz sienām biezā kārtā, vienlaicīgi noklājot, apmēram, 1 m², un nekavējoties uz virsmas veido struktūru. Jāizvairās no pārāk biezām kārtām, jo sausa virsma var saplaisāt. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu un izvairītos no toņa atšķirībām, vienā traukā jāsajauc pietiekams daudzums pārklājuma.
Aizpildīšana
Ja ir nepieciešams gluds krāsojums vai cita veida struktūra, ar Tunto apstrādātu virsmu izlīdzina ar piemērotu špakteļtepi. Turpina apstrādāt tāpat kā nekrāsotu virsmu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmas kopt ar sauso tīrīšanas metodi, izmantojot putekļusūcēju, mīkstu birsti vai putekļu lupatu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
joa100112 / ktu150607 / mkv281016

Toņi

Tunto struktūrkrāsas - toņu karte

Toņu karte Tunto struktūrkrāsām.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!