Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Taika Glow

Veidojiet interjeru tumsā

Taika Glow ir jauna specializēta laka, kas nodrošina ar to apstrādātās virsmas spīdēšanu tumsā. Tā sniedz radošas un jaunas iespējas piešķirt telpām dzīvību arī pēc apgaismojuma izslēgšanas. Elegantā Taika Glow paver daudz iespēju un ir piemērota izmantošanai uz lielākās daļas krāsoto iekštelpu virsmu. Izmēģiniet un sagādāsiet sev jauku pārsteigumu!


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota grīdām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Padariet telpu drošāku

Taika Glow sniedz vienkāršu un efektīvu iespēju palielināt telpu drošību. Ar šīs lakas palīdzību ir iespējams apzīmēt kustības trajektorijas telpās, tumsā pamanāmi norādot kāpnes, rozetes un slēdžus.

Spīdēšana līdz pat 6 stundām

Taika Glow spīd pēc apgaismojuma izslēgšanas līdz pat sešām stundām. Spīdēšanas laika ilgums ir atkarīgs no gaismas avota intensitātes. Padariet izteikti tumšas telpas interesantākas un pievilcīgākas ar Taika Glow palīdzību.

Paplašiniet savas fantāzijas robežas

Taika Glow paceļ amatieru darbu jaunā līmenī. Izmantojot matēto specializēto laku Taika Glow, varat izveidot tumsā mirdzošus sienas un griestu zīmējumus vai atdzīvināt interjera elementus pēc apgaismojuma izslēgšanas. Specializētā laka Taika Glow ir piemērota arī aizsargslāņa izveidei uz mēbelēm un grīdām.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
22.09.2014
 

Taika Glow - tumsā spīdoša laka

Apraksts
Tumsā spīdoša ūdens bāzes laka.
Īpašības
Izmanto uz krāsotas virsmas. Vislabākais efekts ir redzams pilnīgā tumsā uz baltas vai gaišas virsmas. Lai virsma uzlādētos pirms tumsas, ir nepieciešama pietiekami spēcīga gaisma. Spīdēšanas efekts saglabājas līdz 6 stundām.
Pielietojums
Efektu veidošanai sausās iekštelpās. Sienu virsmām, kā arī mēbelēm, grīdām un izstrādājumiem, kas tiks pārklāti ar aizsarglaku. Var izmantot ceļa iezīmēšanai, papildus apstiprinātām izejas zīmju norādēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Toņu klāsts
Caurspīdīgs, viegli dzeltenīgs. Tumsā spīd viegli zaļā tonī.
Spīdums
Matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
8 - 12 m²/l, atkarībā no uzklāšanas metodes.
Iepakojumi
1/3 l un 1 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Metodes: rullis ar īsu plūksnu, ota, dekoratīvajai krāsošanai paredzēts instruments vai izsmidzinātājs (piem., tradicionālais izsmidzinātājs: sprausla 1.4-1.8 mm, atšķaidīšana 0-5%).
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var krāsot nākamo kārtu pēc 6 stundām.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Karstumizturība
85 ºC, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 19 %
Blīvums
Apm. 1.1 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamām virsmām ir jābūt sausām, gaisa temperatūrai vismaz +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 30-70%.
Sagatavošana
Nekrāsota virsma:
No jaunām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmu nošpaktelēt ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš krāsota virsma:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību uz etiķetes. Ļaut nožūt. Noņemt atlupušo krāsu. Cietas un spīdīgas krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
Gruntēšana
Nokrāsot ar piemērotu baltā vai gaišā tonī tonētu Tikkurila gruntējuma krāsu vai apdares krāsu. Taika Glow var uzklāt uz visiem izplatītākajiem krāsu veidiem.
Uzklāšana
Pirms uzklāšanas Taika Glow laku rūpīgi samaisīt. Uzklāt bagātīgi ar gludām virsmām paredzētu rulli, kam ir īsta plūksna, otu vai dekoratīvajai krāsošanai piemērotu instrumentu. Jācenšas panākt pēc iespējas gludāku virsmu un laka jāuzklāj vienmērīgi uz visas virsmas. Robežu novilkšanai izmantot krāsotāju līmlenti un uzreiz pēc krāsošanas to noņemt. Lai panāktu spēcīgāku spīdēšanas efektu, laku uzklāt divās (vai vairāk) kārtās. Taika Glow virsmas aizsardzībai var izmantot, piem., laku grīdām Parketti-Ässä vai laku mēbelēm Kiva.

Uzmanību! Pārbaudiet krāsojuma rezultātu tumsā. Uzklājiet pietiekamu produkta daudzumu, lai nebūtu redzamas uzklāšanas pēdas.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra liekā laka un nekavējoties jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm. Viegli sacietējušas lakas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Taika Glow laka sasniedz galējo izturību apmēram 1 mēneša laikā pēc uzklāšanas. Šajā laikā jāizvairās no tīrīšanas.
Ja nepieciešams, virsmu notīrīt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu lupatu. Virsma jānoskalo un uzreiz jānožāvē.
Remontkrāsošana
Saskaņā ar pamācību sadaļā "Iepriekš krāsota virsma". Virsmu ar spīduma efektu var nosegt, nokrāsojot to divās kārtās ar ūdens bāzes krāsu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/l) 200g/l(2010)
Taika Glow maksimālais GOS saturs ir 200g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser290914 / mkv240214 / akk300914 / garta040614

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!