Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Siro 2

Pilnībā matēta gruntskrāsa un griestu krāsa profesionāļiem

Siro 2 ir pilnībā matēta ūdens bāzes dispersijas gruntskrāsa un griestu krāsa iekštelpu sienu un griestu krāsošanai. Šī krāsa ir veidota, ņemot vērā profesionālu krāsotāju vēlmes, un tai ir vairākas apstrādes iespējas.


KiiltäväMatta
Krāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
11
m2/l

Paredzēta daudzu veidu virsmām

Siro 2 ir piemērota betona, apmetuma, ģipškartona un kokskaidu plātņu virsmu krāsošanai atbilstoši norādījumiem lietošanas instrukcijā. Uz virsmas krāsa ir jāuzklāj ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.

Profesionāļu atzītas lietošanas iespējas

Izstrādājot Siro krāsu sēriju, mēs esam ņēmuši vērā profesionālu krāsotāju vēlmes un vajadzības. Krāsai Siro 2 ir labas uzklāšanas īpašības, strādājot ar rullīti, kā arī ilgāks laiks, kurā to uzklāt uz virsmas.

Baltie toņi

Siro 2 krāsa ir baltā tonī. Šo krāsu var ietonēt arī dažādos baltos toņos atbilstoši Tikkurila Symphony 2436 toņu kartei.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
15.10.2013
 

Siro 2 - krāsa griestiem un gruntēšanai

Apraksts
Ūdens bāzes, pilnīgi matēta dispersijas krāsa griestu krāsošanai un gruntēšanai.
Īpašības
Piemērota betona, apmestu, špaktelētu, ģipškartona un kokšķiedras plātņu virsmu krāsošanai saskaņā ar lietošanas pamācību.
Pielietojums
Griesti un sienas sausās iekštelpās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
11
m2/l
Bāzes krāsas
AP
Toņu klāsts
Balta. Tonējama Tikkurila Symphony toņu kartes gaišajos toņos. Izmantojiet tikai pusi no formulā paredzētā pigmenta daudzuma. Tonis var atšķirties no paraugā redzamā. Izmantojot kā apdares krāsu, pārbaudīt toni.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Uzsūcošas virsmas 5 - 7 m²/l.

Neuzsūcošas virsmas 9 – 11 m²/l.

Iepakojumi
2,7l; 9l; 18l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar rulli, izsmidzinātāju vai otu.

Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.017 "- 0.021", atšķaidīšana 0-10% pēc tilpuma.Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp apmēram pēc ½ stundas. Var pārkrāsot pēc 2-4 stundām.

Karstumizturība
+85 °C , ISO 4211-3.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase IV, ISO 11998.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 30 %, atkarībā no toņa.
Blīvums
Apm. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules stariem. Tonētu krāsu vai atvērtu taru nevar ilgstoši uzglabāt. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5 ºC un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotas virsmas jānotīra netīrumi un putekļi.
Ja nepieciešams, virsma jāizlīdzina ar piemērotu Tikkurila Presto vai Prestonit špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar piemērotu Tikkurila Presto vai Prestonit špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Jaunas virsmas:
Pirms lietošanas Siro 2 rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāj ar rullīti, izsmidzinātāju vai otu 1-2 reizes.

Remontkrāsošana:
Virsmas, kas krāsotas ar Siro 2 var pārkrāsot ar tāda paša veida ūdens bāzes krāsām. Skatīt nodaļu „Sagatavošana”.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra liekā krāsa un rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ja ir nepieciešams, tīrīšanu var veikt agrāk nekā 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Sausas virsmas tīrīt ar putekļu sūcēju, mīkstu suku vai putekļu lupatu. Tīrīšana ar mitru drānu var atstāt traipus uz virsmas.

Ar krāsoto virsmu jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar putekļusūcēju, mīkstu birsti vai putekļu lupatu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30 g/l (2010).
Siro 2 maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Strādāt aizsargcimdos.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR/RID -
sre051113 / linla170613 / niear121113 / pih170613 / 10V-s

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!