Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
EcolabelM1AllergiatunnusJoutsenmerkki
 

Remontti-Ässä

Noturīga un mazgājama

Noturīga un mazgājama pusmatēta remonta krāsa. Virtuvēm, gaiteņiem un citām telpām, kurās ir nepieciešama īpaša noturība pret mazgāšanu. Produktam ir Zaļā gulbja jeb Ziemeļvalstu ekomarķējums, ES zieda marķējums, kā arī Somijas Alerģijas un astmas asociācijas atzinums.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Noturība pret mazgāšanu

Remontti-Ässä ir noturīga, pusmatēta universāla krāsa. Piemērota dažādu virsmu krāsošanai, kurām nepieciešama īpaša noturība pret mazgāšanu.

Toņa noturība

Tikkurila krāsas Remontti-Ässä nodilumizturība ir unikāla. Šī krāsa saglabā savu toni arī tad, ja virsma tiek bieži tīrīta.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.12.2014
(Iepriekšējais datums 15.12.2011)
 

Remontti-Ässä - krāsa iekšdarbiem

Apraksts
Pusmatēta, šķīdinātājus nesaturoša akrilāta krāsa iekšdarbiem.
Īpašības
Piemērota betona, apmestu, ķieģeļu, špaktelētu, skaidu plātņu, ģipškartona plātņu un kokšķiedras plātņu virsmu krāsošanai iekšdarbos. Jaunu virsmu krāsošanai un iepriekš krāsotu virsmu pārkrāsošanai.
Pielietojums
Sienas un griesti, īpaši piemērota virsmām, kurām ir nepieciešama bieža mazgāšana, piemēram, virtuvēs, hallēs un kāpņu telpās. Remontti-Ässä nav piemērota mēbeļu krāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila Symphony toņu karte.
Spīdums
Pusmatēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Neuzsūcošas virsmas 10-12 m²/l.

Uzsūcošas virsmas 7-9 m²/l.


Iepakojumi
A bāzes krāsa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
C bāzes krāsa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Ja nepieciešams, atšķaida ar ūdeni līdz 5% apmērā.
Uzklāšanas metode

Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Krāsojot ar bezgaisa izsmidzinātāju, jāizmanto sprausla 0.015"-0.021".


Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 1/2 stundas, var pārkrāsot pēc 2 stundām.

Noturība pret mitru berzi
SFS-NE 13300 klase I, ISO 11998.
Ķīmiskā izturība
Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Karstumizturība
85°C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 41%, atkarībā no toņa
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
815_6001/3

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsmas jāizlīdzina ar piemērotu špakteļtepi. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Jānogruntē ar Luja gruntskrāsu. Tērauda virsmas jānogruntē ar Otex adhēzijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē. Cietas un spīdīgas virsmas jāpadara matētas un jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja nepieciešams, jānogruntē ar Luja gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas Remontti-Ässä rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāj ar rulli, otu vai izsmidzināšanu 1-2 kārtās.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ja nepieciešams, virsmas tīrīšanu var veikt apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Virsmas tīra ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz šķīduma sagatavošanu.

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar mitru lupatu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
cat A/a 30 g/l (2010)
Remontti-Ässä maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
sre090415 / ssa250308 / niear090312 / / mpy261005 / 815

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!