Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.07.2016
(Iepriekšējais datums 28.10.2013)
 

Valtti Akvacolor - puscaurspīdīgs koksnes aizsargpārklājums

Apraksts
Puscaurspīdīgs, dabisku eļļu saturošs ūdens bāzes pārklājums, kas piemērots koka virsmu apstrādei ārdarbos. Produkta saistviela ir augu eļļas alkīds. Tonējams daudz dažādos toņos. Valtti Akvacolor iesūcas koka virsmā un uzlabo koksnes dabīgo izskatu, vienlaicīgi aizkavējot pret mitruma un atmosfēras nelabvēlīgo iedarbību. Vairāk noturīgo Super Color toņu, kas satur caurspīdīgos pigmentus, pieejami OP bāzes krāsai.
Īpašības

Piemērots ārējām baļķu virsmām, gludām un zāģēta koka virsmām, piesūcinātai un termiski modificētai koksnei.

Pielietojums
Koka paneļi, spundētie ārējā apšuvuma dēļi, dzegas, žogi. Nekrāsotas vai iepriekš ar koka beicēm apstrādātas koka konstrukcijas

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
EP un OP
Toņu klāsts
Tikkurila Valtti vai Super Colors toņu kartes.
Vienmēr ir jāizmanto tonēts produkts. Galīgais tonis būs redzams pēc virsmas nožūšanas.
Spīdums
Matēts
Patēriņš

Gluda koka virsma: 8-12 m²/l vienai kārtai. Zāģēta koka virsma: 4-8 m²/l vienai kārtai. Faktiskais uzklājamais daudzums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tai skaitā, struktūras, porainības un virsmas mitruma satura.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7, 9 l, 18 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ota vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

var pieskarties pēc 2-3 stundām un pārkrāsot pēc 24 stundām. Zema temperatūra un augsts mitrums pagarina žūšanas laiku. Pirmās dienas ir jāizvairās no mehāniskās iedarbības, kamēr virsma sasniedz pilnīgu cietību.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 22%, atkarībā no toņa.
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsošanas un žūšanas laikā, krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, koksnes mitrumam zem 20%, gaisa temperatūrai vismaz +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Vislabākie darba apstākļi ir bezvēja, mākoņainā laikā +10 līdz +20 °C temperatūrā.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmām ar tērauda vai beržamo suku jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi-ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, jāievēro lietošanas pamācība. Virsmas pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Jāpasargā augi no Valtti Primer un Valtti Plus Base šļakatām.
Iepriekš ar puscaurspīdīgiem produktiem apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi un/vai tērauda suku jānotīra atlupušais materiāls un pelēkā koka šķiedra. Virsma jānotīra un nepieciešamības gadījumā jānomazgā ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi-ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli. Līdz tīrai koksnei attīrītas virsmas jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Ja uz koka virsmas ir palikusi caurspīdīga, spīdīga plēve, tā ir jānoņem vai vismaz rūpīgi jānoslīpē.

Jāpārliecinās, ka koka paneļi, spundētie ārējā apšuvuma dēļi un stiklojuma vietas ir atbilstoši nostiprinātas ar nerūsējošu furnitūru. Valtti Akvacolor nav ieteicams lietot kopā ar linsēklu eļļas tepi. Jāizmanto kvalitatīvs, nesacietējošs iestiklošanas hermētiķis, kas veido aizsargplēvi, jāievēro ražotāja instrukcijas. Īpaša uzmanība attiecībā uz sagatavošanu jāpievērš tādām koka sugām kā ozols, tīkkoks, ciedrs, duglāzija, mahagonijs un idigbo u.c., kas satur eļļu un ūdenī šķīstošu tanīnu un var pasliktināt žūšanu, cietēšanu vai virsmas pārklājuma adhēziju.
Gruntēšana
Visas koka virsmas ārdarbos, kas nav iepriekš apstrādātas vai piesūcinātas vakuumā ar piemērotu koka aizsardzības līdzekli, pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Ļoti rūpīgi jānokrāso izstrādājuma gali.
Apstrāde
Lai izvairītos no toņa atšķirībām un iegūtu vienmērīgu virsmu, vienā traukā jāsajauc visai virsmai pietiekams tonēts Valtti Akvacolor daudzums. Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā, produkts ir rūpīgi jāsamaisa. Lai izvairītos no pārklāšanās, Valtti Akvacolor vienmērīgi uzklāj visa baļķa vai dažu dēļu garumā. Ļoti rūpīgi ir jānokrāso izstrādājuma gali.

Uz zāģēta koka un baļķu virsmām uzklāj 2 plānas kārtas. Jaunas virsmas apstrādei vienmēr ir jāizmanto tonēts produkts.

Jāpārbauda apstrādātās virsmas stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jāveic remontkrāsošana. Remonkrāsošanas intervālu ietekmē atrašanās vieta, debess puse un klimatiskie apstākļi.
Pirms apdares kārtas uzklāšanas, jāpārbauda kokmateriālu stāvoklis un baļķu konstrukcijas funkcionalitāte.
Darbarīku mazgāšana
Uzreiz pēc lietošanas jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm. Jāizskalo ar ūdeni. Sacietējuša pārklājuma iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ar apstrādāto virsmu jāapietas saudzīgi, jo normālos apstākļos tā pilnīgu cietību sasniedz apmēram 4 nedēļu laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana pirms šī termiņa, jāizmanto mīksta suka, birste vai mitra lupata. 1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var tīrīt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (1 daļa Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Rūpīgi nožāvēt un ļaut nožūt.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/e) 130 g/l (2010)
Valtti Akvacolor maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) un kobalta bis(2-etilheksanoāts). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Produktu nedrīkst izliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Tukšā tara jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
sre010916 / fliou281013 / akk030611 / hsa081215 / 4506404