Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
20.04.2016
(Iepriekšējais datums 22.09.2014)
 

Otex Akva - adhēzijas gruntskrāsa

Apraksts
Ātri žūstoša ūdens bāzes adhēzijas gruntskrāsa.
Īpašības
Otex Akva ir laba saķere ar virsmām, kam nepieciešama īpaša adhēzija, piemēram, stikla, flīžu, stikla šķiedras, melamīna, PVC plastmasas, alumīnija, cinkota metāla un iepriekš ar alkīda un katalītiskajām krāsām krāsotām virsmām.
Pielietojums
Virsmas iekštelpās, kam nepieciešama īpaša adhēzija. Ārējie logu rāmji, kas krāsoti ar poliuretāna un katalītiskajām krāsām. Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu virsmu gruntēšanai. Otex Akva ir laba saķere ar virsmām, kam nepieciešama īpaša adhēzija, piemēram, stikla, flīžu, stikla šķiedras, melamīna, PVC plastmasas, alumīnija, cinkota metāla un iepriekš ar alkīda un katalītiskajām krāsām krāsotām virsmām. Piemērota arī koka, kokšķiedras plātņu, skaidu plākšņu un metāla virsmām sausās iekštelpās. Nav piemērota ar nitrocelulozes laku apstrādātu virsmu remontkrāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
6
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l
Bāzes krāsas
A
Toņu klāsts
Tikkurila Symphony 2436 toņu karte. Tumšo toņu precizitāte nav pilnīga.
Spīdums
Matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
6-8 m2/l
Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzināšana: sprausla 0.013" - 0.015", atšķaidīšana 0 - 5 % pēc tilpuma.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Var pārkrāsot ar Otex Akva apm. pēc 2 stundām. Var pārkrāsot ar apdares krāsu apm. pēc 5 stundām.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 35%
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +8 ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Mērena temperatūra (apm. +15°C), un diezgan augsts gaisa mitrums (50-70%) pagarina žūšanas laiku un atvieglo darbu.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Zaru vietas jāapstrādā ar laku zaru vietām. Virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Jānoslīpē matētas. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Iepriekš krāsota virsma:
Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Virsma jānoslīpē matēta. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirms lietošanas Otex Akva rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāt ar otu, rulli, aplikatoru vai izsmidzinātāju. Krāsojot lielas virsmas, vislabāk krāsu ir vispirms uzklāt, izmantojot rulli ar īsu plūksnu, un tad izlīdzināt ar otu. Mēs iesakām izmantot sintētiskās šķiedras otas, kam ir dažāda garuma sari.
Virsmu var pārkrāsot ar Unica Akva vai Helmi pēc 5 stundām.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra liekā krāsa. Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrā kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmu tīra ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai putekļu lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu neitrālu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma rūpīgi jānoskalo.
Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību normālos apstākļos virsma sasniedz apmēram mēneša laikā. Ja virsmu ir nepieciešams tīrīt ātrāk, jāizmanto mīksta birste vai mitra lupata.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/g) 140g/l (2010). Otex Akva maksimālais GOS saturs ir 140g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser300816 / ivk / 190914 / akk241014