Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
10.03.2017
 

Pihan Huoltopesu - kopšanas līdzeklis

Apraksts
Sārmains universāls tīrīšanas līdzeklis dārza konstrukcijām ārdarbos.
Īpašības

Regulāra tīrīšana ar Pihan Huoltopesu novērš mikroorganismu veidošanos, kas īpaši veidojas uz netīrām virsmām, un saglabā koka fasādes labā stāvoklī.

Pielietojums
Krāsotām un iepriekš neapstrādātām virsmām, piemēram, žogiem, bruģim un citām koka un minerālu konstrukcijām dārzā.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Atšķaidīšana
1 daļa Pihan Huoltopesu, 5 daļas ūdens.
Virsmas tīrīšana
Uz netīrās virsmas ar sūkli, mīkstu suku vai uzsmidzinot uzklāj Pihan Huoltopesu šķīdumu. Uzklāšanu veic virzienā no lejas uz augšu. Silta ūdens izmantošana efektu uzlabo. Ļauj apmēram 15 minūtes iedarboties un noskalo ar tīru ūdeni, izmantojot, piemēram, dārza šļūteni. Mazgājot ar spiedienu, jāizvairās no augsta spiediena lietošanas. Lai efektīvāk notīrītu ļoti netīras vietas, izmantojiet suku.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
Uzmanību. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Satur: mazāk par 5 %: nejonu virsmaktīvajām vielām, anjonu virsmaktīvajām vielām, fosfātiem. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts
ser050417 / hsa271216 / akk190417 / 0016608