Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
01.02.2015
 

Optiva Ceramic Super Matt (3) - krāsa sienām un griestiem

Apraksts
Dziļi matēta lateksa krāsa ar keramikas tehnoloģiju sienām un griestiem.
Īpašības
Jaunākās paaudzes, ūdens bāzes, lateksa krāsa izstrādāta izmantojot modernas keramikas tehnoloģijas, kas garantē augstu izturību pret mehānisko iedarbību. Tā ir paredzēta sienu un griestu krāsošanai dzīvojamajās ēkās, birojos un publiskās lietošanas ēkās, skolās, bērnudārzos, veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), darba un ražošanas telpās, kā arī pārtikas ražotnēs, kur nav tieša saskare ar pārtiku. Rada skaistu, mazgājamu matētu virsmu.
 1. Augsta mehāniskā noturība pret spīdīgu pleķu un švīku pēdām pēc virsmas slaucīšanas u.c.
 2. Izteiksmīgi toņi, īpaši piemēroti dziļi matētām krāsām.
 3. Neatstarojoša, dziļi matēta un vienmērīga virsma neatkarīgi no redzes leņķa.
 4. Unikāla spēja atjaunot matēto virsmu pēc vieglas virsmas noslaucīšanas ar sausu vai mitru lupatu, jo, pateicoties sastāvā īpaši izmantotai modernu vasku kombinācijai, siena atjauno tās matējumu.
 5. Vienmērīgi un viegli uzklājama krāsa.
 6. Augstākā mitras berzes izturība – 1. Klase (EN 13300:2002) 
 7. Ļoti laba adhēzija ar virsmu.
 8. Ilgstoša toņu noturība.
 9. Skaista, dziļi matēta virsma.
 10. Ekoloģiska formula un augstākā kvalitāte, kuru apstiprina Eiropas savienības Ekomarķējums.
 11. Krāsa atbilst GOS prasībām saskaņā ar BREEAM Starptautisko sertificēšanas sistēmu
Pielietojums
Ģipškartona plātņu, ģipša, kaļķa-cementa apmetuma, betona virsmu dekoratīvai krāsošanai, kā arī vecu pārklājumu renovācijai. Produktu var lietot uz nelielām koka un metāla virsmām. Pirms uzklāšanas virsmu nogruntēt ar piemērotu gruntējuma krāsu (Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Multistop vai Tikkurila Helmi Pohjamaali – gruntskrāsas izvēle atkarīga no virsmas).

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
11,2
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
16
m2/l
Pazīmes
Spīduma pakāpe: dziļi matēta [2-3], saskaņā ar normatīvu: EN 13300:2002.

Sausais atlikums pēc masas: A bāze – apm. 56% no masas (atkarībā no toņa), C bāze – apm. 54% no masas (atkarībā no toņa).

Noturība pret radiāciju: virsmas apstarošanas tests ar UVC baktericīdām lampām – virsmas izskats un tonis nemainījās pēc 8 stundu apstarošanas.
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tonēšana saskaņā ar Tikkurila Symphony, NCS, RAL toņu karti.
Toņu kartē ir vairāk nekā 10 000 toņi.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš
Līdz 16 m²/l vienā kārtā. Patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no tādiem faktoriem, kā virsmas absorbētspēja, blīvums, uzklāšanas metode un tonis.
Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Sajaukšanas attiecība
Ja nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni, līdz 5% apmērā.
Uzklāšanas metode
Ota, rullis, izsmidzinātājs (izsmidzinātājā sprausla: 415, spiediens: 150 bar).
Žūšanas laiki
Pie temperatūras +23°C un gaisa mitruma 50%, krāsa žūst apm. 1 stundu. Laika intervālam starp katras nākamās kārtas uzklāšanu jābūt vismaz 4 stundas. Zemākās temperatūrās un augstākā gaisa mitrumā, intervāls starp katras nākamās kārtas uzklāšanu var būt garāks.
Noturība pret mitru berzi
Krāsa ir noturīga pret tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas tiek izmantoti slimnīcās. Šādu tīrīšanas līdzekļu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.
Noturība pret mitru berzi
Augstākā – 1. klase (saskaņā ar normatīvu: EN 13300:2002). Virsmas nosmērēšanas gadījumā, tīrīt ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.
Sausais atlikums pēc tilpuma
A bāze – apm. 56% no masas (atkarībā no toņa), C bāze – apm. 54% no masas (atkarībā no toņa).
Blīvums
A bāze – apm. 1,34 g/cm3, C bāze – apm. 1,28 g/cm3 (atkarībā no toņa
Uzglabāšana
3 gadi no ražošanas datuma (norādīts uz iepakojuma), oriģinālajā ražotāja iepakojumā.
Uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala! Rūpīgi aizvērt produkta iepakojumu uzreiz pēc izmantošanas. Cieši aizvērtais iepakojums jāuzglabā temperatūrā no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Visām apstrādei paredzētajām virsmām jābūt sausām, gaisa temperatūrai no +5°C līdz +25°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas: Jaunas apmestas un betona virsmas var krāsot pēc 4 nedēļām. Notīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem, izlīdzināt nelīdzenumus un plaisas ar piemērotu špakteļtepi. Ģipškartona plātnes, kartonu un špaktelētas virsmas var krāsot pēc to pilnīgas nožūšanas. Gadījumā, ja virsmas nelīdzenumi ir ievērojami, siena jāizlīdzina ar izlīdzināšanas javu, pēc tam visa virsma jānošpaktelē ar izlīdzinošo špakteļtepi. Mazu nelīdzenumu gadījumā var uzklāt izlīdzinošo špakteļtepi uzreiz. Mehāniski špaktelētu, redzami spīdīgu virsmu noslīpēt un notīrīt no putekļiem. Pēc tam uzklāt vienu kārtu Tikkurila Optiva Primer, kā virskārtu uzklāt divas kārtas Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (3) krāsas.

Iepriekš krāsotas virsmas: Pirms krāsas uzklāšanas virsmu nomazgāt un notīrīt no taukvielām un netīrumiem, noņemt vaļīgos un atlupušos vecās krāsas fragmentus. Spīdīgas virsmas noslīpēt un izlīdzināt nelīdzenumus un plaisas ar piemērotu špakteļtepi. Noslīpēt virsmu pilnībā pirms pēdējās putekļu slaucīšanas, ja tās krāsas spīduma pakāpe ir satīna matēta, pusmatēta, pusspīdīga vai spīdīga. Slīpēšanai izmantot smilšpapīru ar graudiņu izmēru 150 – 200 mm. Nogruntēt virsmu ar Tikkurila Optiva Primer. Nokrāsot divās kārtās ar Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (3) krāsu.

Virsmas, kas krāsotas ar līmes vai kaļķa krāsu: rūpīgi noņemt kaļķa vai līmes krāsas paliekas. Notīrīt putekļus un netīrumus. Izlīdzināt nelīdzenumus un plaisas ar piemērotu špakteļtepi. Pēc tam uzklāt vienu kārtu Tikkurila Optiva Primer gruntskrāsas. Kā virskārtu uzklāt krāsu Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (3). Nestabilas virsmas gadījumā nogruntēt ar impregnantu Tikkurila Anti-Dust.

Uzmanību: Ieteicams pārliecināties, vai izmantotā špakteļtepe veido stabilu un stipru virsmu. Ja pēc vieglas berzes uz rokām paliek putekļi vai špakteļtepe drūp, tad virsmu ir nepieciešams gruntēt ar impregnantu Tikkurila Anti-Dust.
Krāsošana
Pirms uzklāšanas atšķaidīt pietiekamu daudzumu krāsas no vienas ražošanas partijas, lai izvairītos no toņa atšķirībām. Pirms krāsošanas rūpīgi samaisīt krāsu. Atkarībā no virsmas porainības, uzklāt krāsu Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (3) divās kārtās ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Krāsu, kas tonēta toņos ar zemu segtspēju (atzīmēts tonēšanas sistēmā), var būt nepieciešams uzklāt papildus kārtās. Uzklājot krāsu toņos ar zemu segtspēju (LH) un intensīvos toņos no C bāzes, vispirms ir ieteicams izmantot gruntskrāsu Tikkurila Optiva Primer, kas tonēta līdzīgā tonī kā krāsa. Noņemt krāsotāja līmlenti uzreiz pēc krāsošanas, pirms krāsa nožūst.
Ieteicams izmantot ANZA krāsošanas darbarīkus.
Virsmas apstrāde
Krāsotās virsmas bojājumi, kas radušies tās lietošanas laikā, var tikt novērsti maigi noslaukot tos ar sausu vai mitru lupatu.
Darbarīku mazgāšana
Pirms darbarīku mazgāšanas, notīrīt no tiem pēc iespējas vairāk krāsas. Pēc krāsošanas, nekavējoties nomazgāt darbarīkus ar ūdeni.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
ES (GOS) robežvētrības (apakšgrupa A/a) 30 g/l.Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (3) GOS saturs zem 1,5 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Pēc krāsas uzklāšanas slēgtā telpā, ļaut tās aromātam izvēdināties. Šis produkts nav klasificēts kā bīstams. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības lapa- OPTIVA 3 CERAMIC

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet krāsu kanalizācijā. Tukšā tara ar krāsas paliekām jānodod tam paredzētā atkritumu nodošanas punktā. Detalizētu informāciju par ķīmisko atkritumu savākšanas iespējām jautāt vietējā pašvaldībā.
PĀRVADĀŠANA
Produkts jāuzglabā un jāpārvadā slēgtā konteinerā, kas sargā produktu no atmosfēras iedarbības. Uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala!
-