Apzīmējumi uz produktu etiķetēm

Simboli uz etiķetēm norāda informāciju par krāsas pielietojuma veidu, proti, kādai virsmai tā ir paredzēta, krāsas spīduma pakāpi, krāsas veidu un citu noderīgu informāciju. Tie atvieglo atbilstošās krāsas izvēli, piemērota šķīdinātāja vai krāsošanas rīka izvēli darbā ar konkrētu krāsu.

 

Pielietojums

The paint is suitable for ceilings Krāsa ir piemērota griestiem
The paint is suitable for ceilings and interior walls Krāsa ir piemērota griestiem un sienām iekšdarbos
The paint is suitable for interior walls Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos
The paint is suitable for interior floors Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos
The paint is suitable for roofs Krāsa ir piemērota jumtam

The paint is suitable for socles Krāsa ir piemērota cokolam
The paint is suitable for exterior walls Krāsa ir piemērota fasādes sienām
 

 

 

 

Spīduma pakāpe

The paint is full-gloss    Krāsa ir pilnīgi spīdīga
The paint is glossy  Krāda ir spīdīga
The paint is semi-gloss  Krāsa ir pusspīdīga
 The paint is semi-matt Krāsa ir pusmatēta
 The paint is matt Krāsa ir matēta
The paint is full-matt
Krāsa ir pilnīgi matēta
 

 

 

 

Veids

The paint is solvent-borne Krāsa ir šķīdinātāja bāzes
The paint is water-borne Krāsa ir ūdens bāzes
 

 

 

 

Patēriņš

The coverage of the paint on rough surfaces Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
The coverage of the paint on smooth surfaces Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
 

 

 

 

Uzklāšana

Tool: spray Darbarīks: izsmidzinātājs
Tool: brush Darbarīks: ota
Tool: roller Darbarīks: rullis
 

 

 

 

Virsmas sagatavošana

Loose paint is removed by scraping Atlupusī krāsa ir jānotīra ar skrāpi
Loose paint is removed with wire brush Atlupusī krāsa ir jānotīra ar drāšu birsti
Dust is removed with dustbrush Putekļus jānotīra ar birsti

 
 

 

 

 

Nosacījumi

Painting conditions: relative humidity of the air below 80% and the temperature of the air at least +5ºC Krāsošanas nosacījumi: (gaisa relatīvais mitrums zem 80% un gaisa temperatūra vismaz +5ºC)
Paint must be protected from freezing Sargāt no sala
   
Paint must be mixed before use Maisīt pirms lietošanas
Paint is dust dry after X hours Putekļi nelīp pēc x stundām
Paint is touch dry in X hours / recoatable after X hours Pieskāriena sausa pēc x stundām / var pārkrāsot pēc x stundām