Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
23.11.2012
 

Aito Punamultamaali - tradicionāli sarkana krāsa

Apraksts
Tradicionāli sarkana krāsa, kas satur linsēklu eļļu un dzelzs oksīda pigmentus. Aito Punamultamaali veido elpojošu un pulverveidīgu virsmu, kas laika gaitā lēnām nolietojās.
Īpašības

Piemērota jaunām un iepriekš ar līdzīga veida sarkano krāsu apstrādātām virsmām. Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar cita veida krāsām, vai ēvelēta koka virsmām.

Pielietojums
Zāģēta koka un raupju guļbaļķu celtņu ārējo virsmu krāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
3
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
3
m2/l
Toņu klāsts
Sarkans
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš

Zāģēta koka un raupjām baļķu virsmām apm. 3 m²/l.

Iepakojumi
10 L
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ar otu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
1 stunda, var pārkrāsot pēc 24 stundām.
Sausais atlikums pēc tilpuma
26%, pēc masas
Blīvums
1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai virs +10°C, un gaisa relatīvajam modrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsota virsma:
No virsmas ar suku jānotīra netīrumi, putekļi un paceltā koka šķiedra. Pelējums jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto vai Tehopesu, jāievēro lietošanas pamācība. Ar tērauda lāpstiņu no zaru vietām jānoņem izdalījušies sveķi.

Iepriekš krāsota virsma:
Ar tērauda suku no iepriekš (ar sarkanā okera krāsu) apstrādātām virsmām jānoņem atlupušais materiāls. Jāizvairās no tīrīšanas putekļu ieelpošanas.
Krāsošana
Virsmas nogruntē ar Aito Punamultamaali, kas atšķaidīta 10% apmērā ar ūdeni. Virsējo kārtu uzklāj ne agrāk kā nākamajā dienā, ja nepieciešams krāsu atšķaida. Uzklāj plānu krāsas kārtu, ierīvējot to virsmā ar otu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki nekavējoties pēc lietošanas jāizmazgā ar ūdeni.
Virsmas kopšana
Ar virsmu jāapietas uzmanīgi. Nosmērētu virsmu var viegli tīrīt ar birsti vai nomazgāt ar tīru ūdeni.
Remontkrāsošana
Krāso ar Aito Aito Punamultamaali, kas atšķaidīta 10-15% apmērā. Atkarībā no vecās virsmas stāvokļa, ar ierīvēšanu iestrādā 1-2 plānas kārtas. Pirms lietošanas krāsa ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Lai izvairītos no toņa atšķirībām, vienā traukā jāsajauc visai virsmai pietiekošs krāsas maisījuma daudzums. Jācenšas uzklāt plānas kārtas. Biezas kārtas var nolobīties. Krāsojot ar izsmidzinātāju, lai nodrošinātu krāsas adhēziju un pareizu kārtas biezumu, virsmu uzreiz pēc nokrāsošanas ieteicams noberzt ar suku.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/d) 130 g/l (2010). Aito Punamultamaali maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur: propikonazols (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo bīstamo atkritumu likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
sre170113 / jha141112 / hsa09112012 / kmm170113