Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Pensselipesu

Krāsošanas darbarīku tīrīšanas līdzeklis

Pensselipesu notīra otas un rullīšus ātri un bez piepūles. Pensselipesu efektīvi noņem ūdens un šķīdinātāja bāzes krāsas, tas ir līdzeklis ar nelielu izgarojumu daudzumu, kas nesatur šķīdinātājus.


Ilgs mūžs krāsošanas darbarīkiem

Pensselipesu saglabā otas saru mīkstumu un lokanību, tādējādi ļaujot krāsošanas darbā ilgstošāk izmantot kvalitatīvas otas un rullīšus.

Bioloģiski sadalās

Pensselipesu bioloģiski sadalās, un to ir viegli lietot. Tīrāmie darbarīki vien jāiemērc mazgāšanas līdzeklī, jāpatur neilgu laiku un jānoskalo ūdenī. Maisījums ir uzreiz gatavs lietošanai.

Vienkāršs un nekaitīgs

Lietojot Pensselipesu, nav jāizmanto kaitīgi un ugunsnedroši šķīdinātāji otu tīrīšanai.


Vannas istaba, siena un mitras telpas

Vannas istaba, mitras telpas un Griesti

Vannas istaba, Griesti, pirts telpas un mitras telpas

Vannas istaba, Griesti un mitras telpas

Terase

Siena, Griesti un pirts telpas

Siena

Pirts telpas, siena, Griesti un pirts lāvas

Pirts telpas, siena un Griesti

Pirts telpas, Griesti, mitras telpas un vannas istaba

Pirts telpas, Griesti un siena

Pirts telpas un pirts lāvas

Pirts telpas un grīda

Mēbeles

Metāla izstrādājums

Koka konstrukcijas

Klājs, terase un grīda

Klājs, grīda un terase

Jumts

Grīda un klājs

Grīda

Dārza mēbeles

Griesti, siena, vannas istaba un mitras telpas

Griesti, siena un pirts telpas

Griesti

Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
01.01.2012
(Iepriekšējais datums 11.01.2008)
 

Pensselipesu - darbarīku mazgāšanas līdzeklis

Apraksts
Šķīdinātājus nesaturošs mazgāšanas līdzeklis darbarīku mazgāšanai.
Īpašības
To var izmantot darbarīku tīrīšanai pēc krāsošanas ar eļļas krāsām, alkīda krāsām vai lakām, kā arī ūdens dispersijas krāsām.

Pensselipesu viegli noņem krāsu no, piemēram, otām. Mazgāšanas līdzeklis mīkstina otas sarus. Iztīra arī viegli sacietējušas otas. Nebojā koku, stiklu, gumiju vai plastmasu.

Pielietojums
Darbarīki, piemēram, dažāda veida otas, ruļļi u.c.

TEHNISKIE DATI
Iepakojumi
1 l
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Tīrīšana
Darbarīki jāiztīra uzreiz pēc lietošanas. No otas notīra lieko krāsu, piemēram, pret bundžas malu. Iemērc otu neatšķaidītā Pensselipesu un atstāj apm. uz 10 minūtēm. No otas notīra krāsas un Pensselipesu maisījuma pārpalikumus un rūpīgi izskalo ar ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot ziepes. Arī viegli sacietējušas otas var tīrīt ar Pensselipesu. Ievieto otu aizveramā bundžā un atstāj apm. uz 24 stundām. Ja nepieciešams, procesu atkārto.

Pensselipesu var izmantot atkāroti: atstāj maisījumu noslēgtā bundžā, kamēr krāsas nogulsnes ir nosēdušās bundžas dibenā. Pensselipesu šķīdumu rūpīgi pārlej citā bundžā.

Uzglabājot darbarīkus Pensselipesu šķīdumā, rūpīgi aizvērtā bundžā, tie saglabās savu sākotnējo formu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Satur: Alcohols, C9-11, ethoxylated. Bīstami. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: 15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %: nejonu virsmaktīvajām vielām. mazāk par 5 %: fosfātiem. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser081014 / ser081014 / ssa110308 / ars280308 / ofl120705 / mpy120705 / 001 6607