Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Panssarimaali

Izturīga tradicionālā krāsa skārda jumtiem

Šķīdinātāja bāzes alkīda krāsa skārda jumtu un citu metāla virsmu krāsošanai āra apstākļos. Satur aktīvus pretkorozijas pigmentus.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota jumtiemKrāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Gadu gaitā krāsa kļūst eleganti matēta

Panssarimaali ir tradicionāli veidota krāsa skārda jumtiem. Kopā ar pretkorozijas gruntskrāsu Rostex Super šī krāsa veido izturīgu pārklājumu, kas laika gaitā kļūst eleganti matēts.

Šķīdinātāja bāzes krāsu sistēma

Panssarimaali krāsu sistēma sastāv no pretkorozijas gruntskrāsas Rostex Super un skārda jumtu krāsas Panssarimaali. Šī tradicionālā šķīdinātāja bāzes krāsu kombinācija ir ilgstoši noturīga arī pret potenciālu cinka sāļu izraisītu papildu slodzi.

Skārda jumtiem piemērota bagātīga toņu izvēle

Skārda jumtu krāsu Panssarimaali var ietonēt atbilstoši Tikkurila skārda jumtu toņu kartei. Tonēšanai var izmantot arī lielāko daļu toņu no koka ēku toņu kartes un Feelings Facade toņu kartes. Gatavie toņi: melns (0202), vecs varš (0296), dzelzs sarkanais (0384), zālāja zaļais (0357).


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
06.07.2012
(Iepriekšējais datums 14.01.2011)
 

Panssarimaali - krāsa metāla jumtiem

Apraksts
Pusspīdīga, pretkorozijas pigmentus saturoša alkīda krāsa.
Īpašības

Piemērota gruntētu cinkotu, alumīnija un tērauda virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota arī iepriekš krāsotām alkīda virsmām ārdarbos.

Pielietojums
Metāla jumti, ūdens caurules, notekcaurules, margas un dažādas tērauda konstrukcijas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir pusspīdīga Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila toņu kartes metāla jumtiem un koka fasādēm.
Standarta toņi: Melns (0202), Vecs varš (0296), Dzelzs sarkans (0384), Zāle (0357).
Spīdums
Pusspīdīgs
Patēriņš
8-12 m2/l.
Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Vēlams uzklāt ar otu, kā arī var izmantot rulli vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar rulli, virsma nekavējoties jānolīdzina ar otu. Uzklājot ar izsmidzinātāju, bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai ir jābūt 0,011"-0,015" (izsmidzināšanas leņķis 40°) un nepieciešamības gadījumā produktu var atšķaidīt līdz 10 % apmērā no tilpuma. Atšķaidīšana: Vaitspirts 1050.


Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 3-5 stundām, pārkrāsošanu ieteicams veikt nākamajā dienā.

Nodilumizturība
Laba.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskajā un piejūras atmosfērā.
Krāsotā virsma atmosfēras iedarbībā ar laiku kļūs matēta.
Ķīmiskā izturība
Iztur terpentīnu, vaitspirtu un metilspirtu. Neiztur citus atšķaidītājus.
Karstumizturība
80°C, ISO 4211-3.
Izturība pret eļļu un taukvielām
Iztur smēreļļas un taukus.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 55%
Blīvums
1,0 - 1,3 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811
Produkta kods
400_6001/3

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai krāsošanas un žūšanas laikā ir jābūt sausai un siltākai kā apkārtējais gaiss, gaisa temperatūrai ir jābūt vismaz +5 ºC, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80 %. Gaisa relatīvajam mitrumam, temperatūrai un vēja ātrumam ir ļoti liela ietekme uz žūšanas laiku.
Uzmanību: Virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt +40 ºC, citādi sastāvā esošais šķīdinātājs izgaros pārāk ātri. Tas var izraisīt, piemēram, virsmas porainību, burbuļu veidošanos un samazināt adhēziju. Krāsošanu ieplānojiet tā, lai krāsas plēve paspēj nožūt pirms vakara rasas iestāšanās. Rasa padara blāvu krāsoto virsmu.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Jaunas cinkota metāla virsmas ir ieteicams krāsot ne agrāk kā gadu pēc uzstādīšanas. Vislabāko adhēziju var panākt ar virsmām, kas atmosfēras iedarbībā ir kļuvušas matētas vai padarītas raupjas, izmantojot mehāniskās vai ķīmiskās metodes.
No virsmas ar skrāpi un tērauda suku jānotīra baltā rūsa/ rūsējušās vietas līdz tīrības pakāpei St2. Ar Panssaripesu jumtu mazgāšanas līdzekli jānomazgā ūdenī šķīstošais baltās rūsas aizsarglīdzeklis, netīrumi, ūdenī šķīstošie sāļi un eļļas. Rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Pirms krāsošanas alumīnija virsmas ir jāpadara raupjas. Visa virsma jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Atkarībā no segtspējas uzklāj 1 līdz 2 kārtas Panssarimaali. Parasti pietiek ar vienu kārtu, ja sausas plēves biezums ir 40-60 µm. Rostex Super var pārkrāsot ar Panssarimaali pēc dažām stundām. Krāsošana jāveic ne vēlāk kā 4 dienas pēc gruntēšanas. Ja krāsošana netiek veikta 4 dienu laikā, gruntētā virsma pirms krāsošanas ir jāpadara matēta, rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Ar skrāpi un tērauda suku jānotīra atlupusī krāsa un rūsa (līdz tīrības pakāpei St2). Ja krāsas atslāņošanās ir spēcīga, tas nozīmē, ka vecās krāsas adhēzija ir slikta. Šādā gadījumā vecā krāsa ir rūpīgi jānoņem (piemēram, ar skrāpi, tērauda suku, augstspiediena mazgāšanu vai augstspiediena mazgāšanu ar smilšu piedevu). Virsma jānomazgā ar Panssaripesu jumtu mazgāšanas līdzekli un birsti, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Tīras metāla vietas jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Virsma jānokrāso ar Panssarimaali 1 līdz 2 kārtās.
Krāsošana
Pirms lietošanas Panssarimaali rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar Vaitspirtu 1050 (0-5%). Panssarimaali vēlams uzklāt ar otu, bet var izmantot arī rulli vai izsmidzinātāju. Pēc uzklāšanas ar rulli darbu pabeidz ar otu. Ieteicamais vienas kārtas sausas plēves biezums ir 40-60 µm (mikroni). Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā jāsajauc visai virsmai pietiekams krāsas daudzums. Uzmanību! Nelietot tonētu C bāzes krāsu blakus rūpnieciski tonētai krāsai.
Virsmas slīdību var samazināt, pievienojot krāsai Liukueste (pretslīdēšanas piedeva) pulveri (1/3 l uz 10 l krāsas). Izmantojot Liukueste, krāsa jāuzklāj 2 kārtās tā, lai otrā kārta saturētu pretslīdes materiālu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana, jāizmanto mīksta suka, birste vai mitra lupata. Pēc 1 mēneša virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (sajaukšanas attiecība 1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Netīras virsmas un traipus mazgā ar Talon Huoltopesu šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsma rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Panssarimaali var pārkrāsot ar Panssarimaali vai citām alkīda krāsām, kas paredzētas metāla jumtiem. Panssarimaali var pārkrāsot arī ar Panssari Akva.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 500g/l (2010) Panssarimaali maksimālais GOS saturs ir 500g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR/RID: 3 III Tvertnes/trauki < 450 litri; augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR.
ssa040308 / mli121006 / ivk200308 / akk200308 / lko171006 / 460-

Toņi

Metāla jumti - toņu karte

Metāla jumtu toņu karte.

Koka fasādes - toņu karte

Toņu karte koka fasādēm.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!