Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Magnetic

Populāra specializētā krāsa

Magnetic ir specializēta ūdens bāzes krāsa, ar kuru iespējams izveidot virsmas, pie kurām var piestiprināt magnētus. Pie sienām, kas pārklātas ar Magnetic, vislabāk turas spēcīgi magnēti.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosDarbarīks rullisDarbarīks otaApplication conditions
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
2
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
3
m2/l

Papildiniet telpu ar interesantām niansēm

Interjera entuziasti novērtēs iespēju piešķirt krāsotai virsmai arī funkcionālu vērtību, piemēram, iespēju piestiprināt pie tās piezīmes un paziņojumus.

Magnētiska virsma

Magnetic ir piemērota betona, apmestām, ģipškartona un skaidu plašu virsmām. Ja nepieciešams, lai virsma nebūtu pelēkā krāsā, Magnetic var pārklāt ar 1–2 slāņiem tonētas Tikkurila sienas krāsas. Jāņem vērā, ka biezs virsmas krāsas slānis pasliktina magnētu noturību.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
24.10.2016
 

Magnetic - speciāla krāsa

Apraksts
Ūdens bāzes speciālā krāsa iekšdarbiem.
Īpašības

Piemērota lietošanai sausās iekštelpās.

Ja virsmai ir vēlams cits tonis (ne pelēks), Magnetic var pārkrāsot 1-2 reizes ar Tikkurila ūdens bāzes krāsu sienām. Biezas krāsas kārtas var samazināt magnētu adhēziju.Pielietojums
Betona, apmestas, skaidu plātņu un špaktelētas virsmas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir matēta Darbarīks rullis Darbarīks ota Application conditions
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
2
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
3
m2/l
Toņu klāsts
Pelēks.
Spīdums
Matēts
Patēriņš

Apm. 1,5 m²/l uzklājot trīs kārtas

Iepakojumi
0,5 l un 0,3 l
Sajaukšanas attiecība
Neatšķaida.
Uzklāšanas metode

Ar rulli vai otu.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
24 stundas.
Blīvums
Apm. 2.60 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
001_5800

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai un virsmas temperatūrai virs +10ºC. Gaisa temperatūrai jābūt virs +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Nepieciešamības gadījumā, plaisas un iedobumi jāizlīdzina ar piemērotu Presto tepi. Nekrāsotas virsmas jānogruntē, piemēram, ar Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Lai panāktu pēc iespējas labāku adhēziju, spīdīgas virsmas ar smilšpapīru jānoslīpē matētas. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Magnetic rūpīgi jāsamaisa līdz vienmērīgai konsistencei (pat vairākas minūtes). Krāsot 3 reizes, izmantojot rulli ar īsu plūksnu vai otu. Censties panākt pēc iespējas gludāku virsmu. Magnēti vislabāk turas pie gludām virsmām. Lai iegūtu ļoti gludu virsmu, krāsu var uzklāt arī ar rulli un nekavējoties izlīdzināt ar tērauda lāpstiņu. Starp kārtām krāsai jāļauj 24 stundas nožūt. Apm. 1,5 m² lielam laukumam, kas nokrāsots trīs kārtās, jāizmanto apmēram 1 litrs krāsas. Šis daudzums nodrošinās magnētisko efektu. Ja nepieciešams, virsmu pēc 24h virsmu var pārkrāsot ar Tikkurila ūdens bāzes iekšdarbu krāsu.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra liekā krāsa un tie jāizmazgā ar ūdeni. Mazgāšanai izmantotā izlietne rūpīgi jāizmazgā, jo krāsas sastāvā esošās dzelzs daļiņas var krāsot.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Virsmas vēlams tīrīt ar mīkstu suku vai putekļu lupatu. Mitras lupatas izmantošana uz virsmas var atstāt pēdas. Dažas nedēļas pēc apstrādes ar virsmu ir jāapietas saudzīgi, jo pilnīgu cietību un izturību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. pēc 1 mēneša. Ja virsmas ir nepieciešams tīrīt ātrāk, vēlams izmantot mīkstu suku vai putekļu lupatu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 140g/l(2010)
Magnetic maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser201216 / joa100112 / keh270504 / mkv24102016 / 0015800

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!