Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Luja Yleispohjamaali

Gruntskrāsa īpašiem gadījumiem!

Izolējoša akrilāta krāsa, piemēram, mitru iekštelpu apstrādei.

Satur pretpelējuma piedevas. Labi piemērota arī gruntēšanai zem tapetēm. Tonējama gaišos toņos.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota griestiemKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l

Vislabākā gruntskrāsa īpašiem gadījumiem

Universālā gruntskrāsa Luja Yleispohjamaali ir īpaši noturīga akrilāta krāsa ar pretpelējuma piedevām. Vislabākais rezultāts - kopā ar apdares krāsu Luja.

Noturība un izolācija

Universālā gruntskrāsa Luja Yleispohjamaali ir izolējoša akrilāta krāsa, piemēram, mitru iekštelpu apstrādei. Īpaši labi piemērota arī gruntēšanai zem tapetēm, jo tā nekļūst mīksta, uzklājot tapešu līmi. Gruntskrāsa ir tonējama Tikkurila gaišajos toņos.


Vannas istaba, siena un mitras telpas

Vannas istaba, mitras telpas un Griesti

Vannas istaba, Griesti un mitras telpas

Siena

Griesti

Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.12.2014
(Iepriekšējais datums 18.12.2013)
 

Luja Yleispohjamaali - universāla gruntskrāsa

Apraksts
Pilnīgi matēta akrilāta lateksa krāsa betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmu gruntēšanai.
Īpašības

Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Laba adhēzija arī ar iepriekš krāsotām tīrām virsmām, kas krāsotas ar lateksa, alkīda, epoksīda un katalītiskajām krāsām. Satur pretpelējuma piedevas, kas aizsargā krāsoto virmu.

Pielietojums
Sienas un griesti iekštelpās. Piemērota arī kā gruntskrāsa zem Luja krāsām un Tikkurila iekšdarbu akrilāta krāsām. Arī zem tapetēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota griestiem Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l
Bāzes krāsas
AP
Toņu klāsts
Balts. Var tonēt gaišajos toņos no Tikkurila Symphony toņu kartes. Jāpievieno tikai puse no tonēšanas formulā norādītā pigmenta daudzuma. Toņa precizitāte nav pilnīga.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Neuzsūcošas virsmas 7 - 10 m²/l. Uzsūcošas virsmas 5 - 8 m²/l.

Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu, rulli vai izsmidzināšanu. Augstspiediena smidzinātāja sprausla -  0.015" - 0.021". Atšķaidīšana: 0 - 10 % pēc tilpuma.


Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 30 min. Var pārkrāsot pēc 2 stundām.

Ķīmiskā izturība
Iztur mazgāšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998
Karstumizturība
85ºC, ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
36 %.
Blīvums
1.4 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Jānotīra netīrumi un putekļi. Plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi un nožuvusī virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi un, nožuvušu virsmu, jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirms lietošanas Luja gruntskrāsa rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni. Krāso ar otu, rulli vai izsmidzināšanu. Pēc tam pārklāj ar krāsu Luja vai Remontti-Ässä.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmas tīra ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu. Pēc tīrīšanas virsmu nedrīkst atstāt slapju.
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/g) 30g/l (2010). Luja gruntskrāsas maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
ser070415 / garta181214 / pih101214 / ome040609 / 2190201

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!