Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Liitu

Tāfeļu krāsa daudzos toņos

Daudzpusīgā tāfeļu krāsa Liitu sniedz plašas mājas interjera papildināšanas iespējas. Ar šīs krāsas palīdzību var viegli radīt apstākļiem piemērotu un tieši sev tīkamu tāfeles virsmu. Ūdens bāzes krāsu Liitu var ietonēt visos Tikkurila toņu kartes toņos.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l

Tāfeļu krāsas Liitu daudzpusīgās izmantošanas iespējas

Kvalitatīvā tāfeļu krāsa Liitu nodrošina plašas lietojuma iespējas, un to var ietonēt jebkurā Tikkurila Symphony toņu kartes tonī – jums vairs nebūs jāsamierinās tikai ar melnu vai zaļu tāfeles virsmu.

Atdzīviniet mājokļa izskatu pavisam vienkārši

Ar tāfeļu krāsu Liitu jūs varēsiet izveidot krāsainas un tieši savai gaumei atbilstošas tāfeles virsmas, piemēram, uz sienām, skapja durvīm, mēbelēm vai nelieliem priekšmetiem.

Skaista matēta virsma

Ūdens bāzes tāfeļu krāsa Liitu izveido eleganti matētu virsmu, uz kuras var rakstīt ar krītu. Krāsotā virsma iztur atkārtotu tīrīšanu.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
22.09.2014
 

Liitu - tonējama tāfeļu krāsa

Apraksts
Ūdens bāzes krāsa tāfeļu krāsošanai.
Īpašības
Piemērota tāfeļu virsmu veidošanai. Uz krāsotās virsmas ir viegli rakstīt ar krītu un pēc tam to ir viegli notīrīt.
Pielietojums
Sienām un mēbelēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila Symphony 2436 toņu karte. Gatavais tonis Melns 202.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
8-10 m2/l.
Iepakojumi
A un C: 0.225 l un 0.9 l. Melns gatavais tonis 1/3 l un1 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.

  • Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto 15 – 30 % apmērā (pēc tilpuma) atšķaidītu krāsu. Smidzinātāja sprausla 1.6 - 1.8 mm, spiediens 3 - 4 bar. 
  • Bezgaisa izsmidzināšanai izmanto 0 – 5 % apmērā (pēc tilpuma) atšķaidītu krāsu. Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.013", spiediens 140 - 160 bar.
  • Augstspiediena izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmanto 0 – 5 % apmērā (pēc tilpuma) atšķaidītu krāsu. Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.013", spiediens 140 - 160 bar. Atomizētam gaisa spiedienam jābūt apm. 2 bar.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pārkrāsot apm. pēc 6 stundām. Nožuvusi un gatava lietošanai apm. pēc 1 nedēļas.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 Klase I, ISO 11998.
Sausais atlikums pēc tilpuma
apm. 39 % atkarībā no toņa
Blīvums
apm 1.2 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamām virsmām ir jābūt sausām, gaisa temperatūrai vismaz +8 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, nošpaktelēt virsmas ar Presto špakteļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Sienas nogruntēt ar Feelings Universal Primer vai Varma Primer. Mēbeles nogruntēt ar Feelings Furniture Primer, Helmi Primer vai Otex Akva.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību uz etiķetes. Ļaut nožūt. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu Presto špakteļtepi. Ja nepieciešams, nogruntēt ar Feelings Universal Primer, Varma Primer, Feelings Furniture Primer, Helmi Primer vai Otex Akva.
Krāsošana
Pirms lietošanas Liitu rūpīgi samaisīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāšanai izmantot rulli ar īsu plūksnu, otu vai izsmidzinātāju. Uzklāt 1-2 kārtās.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Nepieciešamības gadījumā, virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmu tīra ar neitrālu mazgāšanas līdzekli (pH 6-8) un mīkstu suku, sūkli vai lupatiņu. Ļoti netīras virsmas tīra ar viegli sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8-10) un lupatiņu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalo ar ūdeni.

Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt agrāk, jāizmanto mīksta suka, mitra lupatiņa vai birste.
Remontkrāsošana
Ar Liitu iepriekš krāsotas virsmas uzreiz var pārkrāsot ar krāsu Liitu. Skatīt sadaļu ”Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/d) 130g/l(2010)
Liitu maksimālais GOS saturs ir 130g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmanot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR nav klasificēts.
ser250914 / mkv170314 / garta04062014 / akk290914

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!