Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
EcolabelAllergiatunnusJoutsenmerkkiM1MED
 

Joker

Sienu krāsa jutīgiem cilvēkiem

Videi draudzīga izvēle - droša iekšdarbu krāsa ar samazinātu izgarojumu daudzumu un bez smaržas. Krāsa ir viegli matēta. Produktam ir M1, Zaļā gulbja jeb Ziemeļvalstu ekomarķējums, ES zieda marķējums, kā arī Somijas Alerģijas un astmas asociācijas atzinums.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Pārbaudīti droša

Krāsai Joker ir piešķirts M1 un ES zieda marķējums, Somijas Alerģijas un astmas asociācijas atzinums, kā arī Zaļā gulbja jeb Ziemeļvalstu ekomarķējums.

Ar Joker varat krāsot droši!

Zīdaini matēta virsma

Ar krāsu Joker dzīvojamā istaba un guļamistaba iegūs zīdaini matētu izskatu. Krāsu Joker var ietonēt jebkurā tonī no Tikkurila toņu kartēm.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.12.2014
(Iepriekšējais datums 15.11.2011)
 

Joker - krāsa sienām

Apraksts
Šķīdinātājus nesaturošs, kopolimēra emulsijas pārklājums griestu un sienu krāsošanai dzīvojamās istabās, guļamistabās, bērnu istabās, kā arī hallēs, virtuvēs un citās sausās iekštelpās.
Īpašības

Joker ir noturīga pret tīrīšanu. Joker nožūstot veido ļoti smalku, matētu pārklājumu ar vieglu mirdzumu. Tā kā produkts samazina gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī atkritumus, Joker ir piešķirts Eiropas Savienības „Eco” marķējums.

Pielietojums
Joker ir piemērota apmestu, betona, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, tapešu un koka virsmu, kā arī ģipškartona, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmu krāsošanai iekštelpās. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Nav piemērota durvju un mēbeļu krāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tonēšana atbilstoši Tikkurila Symphony toņu kartei.
Spīdums
Matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

7 - 9 m²/l uzsūcošām virsmām. 10-12 m²/l neuzsūcošām virsmām.

Iepakojumi
A un C bāzes krāsas 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, A bāzes krāsa arī 18 l bundžā.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Metodes: Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Uzklājot ar bezgaisa izsmidzinātāju, izmantot sprauslu 0.015” – 0.021”.

Atšķaidīšana: Ja nepieciešams, atšķaida ar ūdeni līdz 10% apmērā.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 1/2 stundas, var pārkrāsot pēc 1-2 stundām.

Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998
Ķīmiskā izturība
Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Karstumizturība
85°C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 40%, atkarībā no toņa.
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
878_6001/3
MED sertifikāts

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5ºC, un gaisa relatīvajam mirumam zem 80%.
Sagatavošana
Jaunas virsmas:
No iepriekš nekrāsotas virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsma jāizlīdzina ar piemērotu Presto špakteļtepi un pēc nožūšanas jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Jānogruntē ar, piemēram, Varma gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Cietas, spīdīgas un ar alkīda krāsu krāsotas virsmas jānoslīpē matētas. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu Presto špakteļtepi un pēc nožūšanas virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja ir nepieciešama gruntēšana, izmanto, piemēram, Varma gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas Joker rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāj ar otu, rulli vai izsmidzinātāju 1-2 reizes
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra liekā krāsa un tie jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm. Sacietējušas krāsas notīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas jāizvairās no virsmas tīrīšanas.
Virsmas tīra ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz šķīduma sagatavošanu.

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar mitru lupatu.
Remontkrāsošana
Remontkrāsošana:
Ar Joker krāsotas virsmas remontkrāsošanu var veikt ar šī paša veida ūdens bāzes krāsu. Skatīt „Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30g/l(2010)
Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā un jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Krāsas atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
sre200212 / niear060910 / mpy130106

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!