Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Harmony Kuviointimaali

Dizaineru vēlmju piepildījums

Efektkrāsa Harmony Kuviointimaali ir matēta krāsa sienu dekorēšanai. Uzklājot Harmony Kuviointimaali ar dažādiem paņēmieniem, iekštelpu sienām var piešķirt dzīvīgu, pilnīgi matētu virsmu.KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
13
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
18
m2/l

Gandrīz neierobežota toņu izvēle

Efektkrāsa Harmony Kuviointimaali ir izveidota atbilstoši dizaineru vēlmēm, un tai ir pieejama gandrīz neierobežota toņu izvēle.

To var tonēt pēc toņu kartes Izjūti krāsas, ņemot vērā, ka galīgo toni ietekmē zem dekoratīvās krāsas uzklātās sienas krāsas tonis.

Dekorēt ir vienkārši

Pateicoties Harmony Kuviointimaali, dizaineru rīcībā ir dažādas dekorēšanas tehnikas. Izmēģiniet dažādas tehnikas: piemēram, krāsu mazgāšanu, rullēšanu ar plastmasas maisiņu vai varbūt uzklāšanu ar suku.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
30.01.2012
(Iepriekšējais datums 01.09.2009)
 

Harmony Kuviointimaali - efektkrāsa

Apraksts
Pilnīgi matēta, caurspīdīga efektkrāsa uz akrilāta bāzes.
Īpašības

Lietojama sausās iekštelpās uz līdzenām virsmām, kas iepriekš krāsotas ar Harmony iekšdarbu krāsu.

Pielietojums
Dzīvojamo, komerciālo un noliktavu ēku iekšējās sienas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
13
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
18
m2/l
Bāzes krāsas
CAP
Toņu klāsts
Toņi no Tikkurila Symphony 2436 un Feelings toņu kartēm. Harmony efektkrāsas galīgais tonis ir atkarīgs no pamatkrāsas toņa.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

13-18 m²/l, atkarībā no uzklāšanas metodes.

Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ar otu vai rullīti. Rakstu veido ar dekoratīvo rullīti, otu vai citu darbarīku.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pārkrāsot apm. pēc 1 dienas. Virsma ir pilnībā nožuvusi apm. pēc 2 dienām.

Izturība pret mazgāšanu
Iztur vieglu slaucīšanu ar mitru lupatu.
Karstumizturība
85 ºC, ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 12% atkarībā no toņa.
Blīvums
apm. 1.0 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
813_0601

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam 30-70%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsma jāizlīdzina ar piemērotu Presto vai Prestonit špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Jānogruntē ar Varma gruntskrāsu. Jānokrāso 2 kārtās ar Harmony iekšdarbu krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Cietas un spīdīgas krāsotas virsmas jānoslīpē matētas. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu Presto špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Jānokrāso 1-2 kārtās ar Harmony iekšdarbu krāsu vēlamajā tonī.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Caurspīdīgāku krāsu iegūst, atšķaidot to ar ūdeni 5-10% apmērā. Krāsu uzklāj plānā kārtā ar rullīti un nekavējoties virsmu apstrādā ar dekoratīvo rullīti, otu vai sūkli. Krāso apm. 1 metru platās joslās. Pirms darba uzsākšanas ieteicams veikt izmēģinājuma krāsošanu uz kartona.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānotīra krāsa un tie rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas izmazgāšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Tīrīšanu veic ar mīkstu birsti vai putekļu lupatu. Netīras virsmas mazgā ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas un mitru lupatiņu. Virsmu nekavējoties noskalo un nožāvē. Atšķaidot trauku mazgāšanas līdzekli, jāievēro ražotāja norādījumi.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmu jāapietas saudzīgi. Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Ja tīrīšana ir nepieciešama pirms šī termiņa, virsmu viegli tīra ar sausu vai mitru lupatiņu.
Remontkrāsošana
Ar Harmony iekšdarbu krāsu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/l) 200g/l(2010).
Harmony efektkrāsas maksimālais GOS saturs ir 200g/l.


VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
sre 190712 / ssa290208 / joa260308 / ars010408 / 813-

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!