Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1MED
 

Harmony

Izsmalcināta krāsa

Harmony - krāsa iekšdarbiem, kas radīs izsmalcinātu, samtainu sienu un griestu virsmu dzīvojamās istabās un guļamistabās. Krāsa Harmony ir pilnīgi matēta un maskē nelielus virsmas defektus.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Elpojoša krāsa sienām

Tikkurila krāsai Harmony ir labāka ūdens tvaiku caurlaidība, nekā citām akrilāta krāsām. Būvniecības materiālu emisijas klasifikācija M1 apliecina produkta nekaitīgumu.

Raksti un ekrāni

Tāpat kā citas Tikkurila sienu krāsas, Harmony ir piemērota dažādiem sienu gleznojumiem vai rakstiem. Harmony var izmantot mājas kinozāles projekcijas virsmām – jums nevajadzēs ekrānu! Harmony ir vislabākais risinājums lietošanai kopā ar Taika perlamutra lazūru un Taika Stardust efektlazūru.


Iedvesmojieties!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.12.2014
(Iepriekšējais datums 18.12.2013)
 

Harmony - krāsa sienām

Apraksts
Akrilāta lateksa krāsa.
Īpašības

Piemērota apmestu, betona, špaktelētu, ķieģeļu, kartona un koka virsmu, kā arī ģipškartona plātņu, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmu krāsošanai iekštelpās. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Nav piemērota durvju vai mēbeļu krāsošanai.

Pielietojums
Sienu un griestu krāsošanai dzīvojamās istabās, guļamistabās un bērnu istabās, kā arī hallēs un tamlīdzīgās sausās telpās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila Symphony toņu karte.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Absorbējošas virsmas 7 - 9 m²/l. Neabsorbējošas virsmas 10 - 12 m²/l.

Iepakojumi
A bāze: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
C bāze: 0,225 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Metodes: Rullītis, ota vai izsmidzinātājs. Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.017" – 0.021".

Atšķaidīšana: 0 - 10% pēc tilpuma.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc ½ stundas. Var pārkrāsot pēc 1-2 stundām.

Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300, klase II, ISO 11998
Ķīmiskā izturība
Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Karstumizturība
85ºC, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 40 %, atkarībā no toņa.
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
MED sertifikāts

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, virsmu izlīdzina ar piemērotu tepi un nožuvušu virsmu noslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Nogruntē ar, piemēram, Varma Primer.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalo ar ūdeni. Cietas vai spīdīgas virsmas noslīpē matētas un notīra slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpilda ar piemērotu tepi un nožuvušu virsmu noslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja nepieciešams, pirms krāsošanas virsmu nogruntē ar, piemēram, Varma Primer.
Krāsošana
Pirms lietošanas Harmony rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāt vienu vai divas kārtas ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otas ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas jāizvairās no tīrīšanas. Virsmas notīra ar sausu birsti vai putekļu lupatu.Netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas virsmas nedrīkst atstāt slapjas. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumi attiecībā uz mazgāšanas līdzekļa šķīduma sagatavošanu.

Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo normālos apstākļos pilnīgu izturību un cietību virsma sasniedz apmēram viena mēneša laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana, jāizmanto sausa vai mitra lupata.
Remontkrāsošana
Ar Harmony krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar to pašu krāsu vai tā paša veida ūdens bāzes krāsu. Skatīt nodaļu „Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30g/l(2010)
Harmony maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn- 3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser070415 / garta181214 / pih01214 / ome040609 / 809-

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!