Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Betolux Akva

Moderna un droša grīdas krāsa

Betolux Akva ir droša M1 klases krāsa koka un betona grīdām. Tā žūst ātri un nedzeltē.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
7
m2/l

Izturīga un skaista virsma

Betolux Akva ļauj iegūt skaistas, pusmatētas koka vai betona grīdas. Ar Betolux Akva ir viegli strādāt. Tā žūst ātri, tādēļ nokrāsotā virsma ir pavisam drīz izmantojama.

Toņi katrai gaumei

Betolux Akva ir droša M1 klases grīdas krāsa, kuru var ietonēt jebkurā no Tikkurila iekšdarbu krāsu toņu kartes toņiem. Piešķiriet toni savai grīdai un uzkrāsojiet uz tās skaistus zīmējumus!


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
04.09.2015
(Iepriekšējais datums 26.11.2012)
 

Betolux Akva - krāsa grīdām

Apraksts
Ūdens bāzes poliuretāna-akrilāta krāsa.
Īpašības

Betona un koka grīdas iekštelpās. Piemērota arī ar alkīda un epoksīda krāsām krāsotu vai epoksīda lakām pārklātu grīdu pārkrāsošanai.

Pielietojums
Betona un koka grīdas un kāpnes dzīvojamās, tirdzniecības un noliktavu ēkās. Piemērota vieglai mehāniskajai un ķīmiskajai iedarbībai pakļautām betona un koka grīdām iekštelpās

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir pusspīdīga Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
7
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila grīdas krāsu toņu karte. Daudzi toņi arī no Tikkurila Symphony toņu kartes.
Spīdums
Pusspīdīgs
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

5-7 m²/l

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l un 18 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ota vai rullis.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp apm. pēc 15 min. Var pārkrāsot apm. pēc 1 stundas. Virsma ir lietošanai gatava nākošajā dienā. Pilnībā nožuvusi un sasniegusi galējo izturību apmēram 2 nedēļu laikā.

Ķīmiskā izturība
Iztur taukus un vaitspirtu. Neiztur stiprus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 35%
Blīvums
Apm. 1.1 – 1.2 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai un vismaz 4 nedēļas vecai. Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt vismaz +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Betona grīdas: Ar slīpēšanas mašīnu jānoņem cementa līmes slānis. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Koka grīdas: Jānotīra netīrumi, putekļi, tauki un eļļas.

Agrāk krāsotas virsmas:
Agrāk krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jānožāvē. Jānoņem vecā, atlupusī krāsa. Virsmas rūpīgi jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.

Betona grīdas: Jaunas betona grīdas jānogruntē vienā kārtā ar Betolux Akva, kas atšķaidīta ar ūdeni 10% apmērā. Pēc tam jaunas un agrāk krāsotas betona grīdas 2-3 kārtās jāpārklāj ar neatšķaidītu Betolux Akva. Uzklāšanai jāizmanto rullis ar īsu plūksnu vai sintētiskā ota, ja apstrādā mazas virsmas.

Koka grīdas: Jaunas koka grīdas jānogruntē 1 – 2 kārtās ar izolācijas gruntskrāsu Multistop. Pēc tam jaunas un agrāk krāsotas koka grīdas
2-3 kārtās jāpārklāj ar neatšķaidītu Betolux Akva. Uzklāšanai jāizmanto sintētiskā ota. Uzmanību! Krāsa ātri žūst, tāpēc plānojiet darbu tā, lai izvairītos no nevienmērīga krāsojuma. Vienlaicīgi krāsojiet tikai dažus grīdas dēļus, garenvirzienā. Jebkādas nepieciešamās izmaiņas drīkst veikt tikai uz sausa krāsojuma.
Apstrāde
Pretslīdes apstrāde:
Lai uzlabotu krāsoto virsmu saķeri, Betolux Akva var pievienot Liukueste pretslīdēšanas piedevu (attiecība 0.33l pulvera uz 10l neatšķaidītas krāsas). Sajaukšanu var veikt manuāli. „Pretslīdes” krāsu uzklāj divās kārtās.
„Pretslīdes” krāsu uzklāj uz visas grīdas vai ar līmlenti atzīmētos laukumos. Pretslīdes apstrāde ir piemērota arī kāpņu pakāpienu malām.
„Pretslīdes” krāsu uzklāj uz visas grīdas vai ar līmlenti atzīmētos laukumos. Tā ir arī piemērota kāpņu pakāpienu malām.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Krāsotā virsma ir pilnībā nožuvusi un sasniegusi galējo nodilumizturību un ķīmisko izturību apmēram 2 nedēļu laikā. Šajā laikā ir jāizvairās no virsmas tīrīšanas. Virsmu tīra ar birsti, suku vai lupatu un neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem (pH 6-8).
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) < 140 g/l (2010).
Betolux Akva maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Krāsas atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
sre111212 / dco111108 / mli130109 / ars190109 / 4126001-

Toņi

Grīdu krāsas - toņu karte

Toņu karte grīdām.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!