Padomi

Mēbeļu krāsošanaProdukta izvēle

 • Izvēlieties pareizo produktu atkarībā no mēbeļu pielietojuma un nolietojuma pakāpes.

Pirms apstrādes

 • Piemērota uzklāšanas temperatūra ir apm. +15-20 °C, gaisa relatīvais mitrums apm. 50 %. Šos datus vienmēr precizējiet, izlasot informāciju uz izmantojamā produkta etiķetes vai produkta aprakstā.
 • Pirms lietošanas vienmēr izlasiet norādes uz produkta etiķetes.
 • Izvēlieties vienādas krāsas grunts kārtu un virskārtu.
 • Apstrādājot koka virsmas ar puscaurspīdīgu klājumu, galīgā koka krāsa ir atkarīga no tā sugas, cietības, sākotnējās krāsas un apstrādes reižu skaita. Lai pārliecinātos par galīgo krāsas toni, veiciet nelielu pārbaudes apstrādi!
 • Lai klājums būtu vienmērīgs, puscaurspīdīgus klājumus vienmēr klājiet ar vienlaidu vēzieniem paralēli koksnes šķiedrai.

Apstrādes laikā

 • Rūpīgi samaisiet produktus gan pirms lietošanas, gan lietošanas laikā.
 • Ja turpināsiet krāsošanu nākamajā dienā, pa nakti ievietojiet krāsas rullīti vai otu plastmasas maisiņā un cieši aizsieniet galu.
 • Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus darbarīkus.

Pēc apstrādes

 • Ļaujiet produktam kārtīgi nožūt. Krāsām un lakām ar virsmas nožūšanu vien nepietiek. Galīgā nožūšana var ilgt no dažām dienām līdz četrām nedēļām atkarībā no produkta un kārtas biezuma.
 • Ja pēc krāsošanas ir palikusi neizmantota krāsa vai laka, uzlieciet bundžai vāku un cieši noslēdziet to. Uz brīdi apgrieziet bundžu otrādi, lai vāku padarītu hermētisku. Atvērti un/vai tonēti produkti nav paredzēti ilgstošai glabāšanai.
 • Šķidrās krāsas atliekas nogādājiet bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Tukšās vai izžuvušās bundžas varat nogādāt pārstrādes punktā vai atkritumu savākšanas vietā.