Iepriekš ar pirts aizsarglīdzekli apstrādātu ar koka dēļiem apšūtu mazgāšanās telpu un ģērbtuvju griestu un sienu apstrāde ar pirts aizsardzības līdzekli Supi Saunasuoja vai pārklājumu pirtīm Supi Arctic

siena_sveku_tirisana

1. Noslaukiet virsmas ar putekļu birsti un ar skrāpi notīriet sveķus no zaru vietām.

Nepieciešamie darbarīki:

 
 
siena_virsmas_mazgasana

2. Nomazgājiet virsmas ar Supi Saunapesu līdzekli pirts mazgāšanai un ļaujiet nožūt. Notīriet no zaru vietām iespējamos sveķus. Noslīpējiet veco, stabilo lakas vai krāsas slāni matētu un ar birsti notīriet slīpēšanas putekļus.

 

Nepieciešamie produkti:

siena_zaru_vietu_apstrade

3. Ar skrāpi notīriet atlupušo pirts aizsarglīdzekļa slāni.

Nepieciešamie darbarīki:

 
siena_virsmas_izlidzinasana

4. Noslīpējiet veco, stabilo pirts aizsarglīdzekļa slāni matētu un ar birsti notīriet slīpēšanas putekļus.

Nepieciešamie darbarīki:

 
 
griesti_virsmas_lakosana

5. 1–2 reizes apstrādājiet virsmas ar netonētu vai tonētu pirts aizsarglīdzekli Supi Saunasuoja vai tonētu pārklājumu pirtīm Supi Arctic. Uzklājiet pirts aizsarglīdzekli uz virsmas koka šķiedras virzienā. Pirmajam slānim atšķaidiet tonētu līdzekli Supi Saunasuoja vai Supi Arctic apm. 20 % apmērā ar ūdeni, netonētu līdzekli Supi Saunasuoja atšķaidiet pēc vajadzības.

 

Nepieciešamie produkti:

siena_darbariku_tirisana

6. Izmazgājiet darbarīkus ar ūdeni un ziepēm vai darbarīku mazgāšanas līdzekli Pensselipesu un rūpīgi noskalojiet.

 

Nepieciešamie produkti: