Padomi krāsošanaiKrāsošanas desmit zelta likumi telpās un ārā


Izvēlieties piemērotu produktu. Iegūstiet informāciju no krāsu mazumtirgotāja, Tikkurila produktu brošūrām un krāsošanas norādēm vai mūsu tīmekļa lapām.

Rūpīgi plānojiet darbu. Aprēķiniet, cik daudz krāsas jums vajadzēs un pie zinoša krāsu mazumtirgotāja iegādājieties nepieciešamos darbarīkus un materiālus. Apsveriet, no kuras vietas sākt un kā darbu varētu vislabāk paveikt. Pārbaudiet krāsas toni, izmēģinot krāsu uz atsevišķa koka gabala.

Lietojiet piemērotus labas kvalitātes darbarīkus. Lai arī cik laba būtu krāsa, ar sliktiem darbarīkiem labu rezultātu neiegūsiet.

Lietojiet piemērotu apģērbu un citus aizsarglīdzekļus.

Apsedziet apkārtējos priekšmetus, lai pasargātu tos no mazgāšanas līdzekļa un krāsas šļakstiem.

Pārbaudiet, vai apstrādājamā virsma ir tīra un vai tā ir labā stāvoklī. Pievērsiet uzmanību iepriekšējai apstrādei, jo krāsa nepielips pie netīra pamata vai plāna, sliktas kvalitātes gruntējuma.

Uzmanīgi izlasiet norādes par produktu etiķetē uz krāsas bundžas. Ja rodas šaubas, plašāku informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē.

Strādājiet vienmērīgi un rūpīgi. Nemēģiniet pasteidzināt darbu, klājot mazāk, taču biezāku krāsas kārtu.

Nodrošiniet piemērotus krāsošanas apstākļus. Ja krāsosiet pārāk mitros, aukstos vai karstos apstākļos, krāsa nežūs un neveidosies pienācīga krāsas plēvīte.

Rūpīgi notīriet darbarīkus. Lietojiet, piemēram, līdzekli otu tīrīšanai Pensselipesu un kārtīgi notīriet krāsas atliekas. Norādes skatiet etiķetē uz krāsu bundžas.