Vinha - toņu karte

Šajā toņu kartē apkopoti 30 dabīgi toņi, kas lieliski iederas apkārtējā vidē neatkarīgi no gadalaika. Toņi paredzēti sedzošai apdarei koka virsmām.

UZMANĪBU!

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu karti vidē un apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādiem izvēlaties krāsu. Toņu kartes varat apskatīt pie mazumtirgotāja.