Koka fasādes - toņu karte

Tikkurila 120 toņu izlase koka ēku fasādēm. Izvēloties toņus āra virsmām, ņemiet vērā, ka uz lieliem laukumiem dabīgā vidē tie šķitīs gaišāki un spilgtāki nekā tad, ja tos skatīsieties kā maza izmēra paraugu uz balta fona. 


500X
 

500X

501X
 

501X

502X
 

502X

503X
 

503X

504X
 

504X

505X
 

505X

506X
 

506X

507X
 

507X

508X
 

508X

509X
 

509X

510X
 

510X

511X
 

511X

512X
 

512X

513X
 

513X

514X
 

514X

515X
 

515X

516X
 

516X

517X
 

517X

518X
 

518X

519X
 

519X

520X
 

520X

521X
 

521X

522X
 

522X

523X
 

523X

524X
 

524X

525X
 

525X

526X
 

526X

527X
 

527X

528X
 

528X

529X
 

529X

530X
 

530X

531X
 

531X

532X
 

532X

533X
 

533X

534X
 

534X

535X
 

535X

536X
 

536X

537X
 

537X

538X
 

538X

539X
 

539X

540X
 

540X

541X
 

541X

542X
 

542X

543X
 

543X

544X
 

544X

545X
 

545X

546X
 

546X

547X
 

547X

548X
 

548X

549X
 

549X

550X
 

550X

551X
 

551X

552X
 

552X

553X
 

553X

554X
 

554X

555X
 

555X

556X
 

556X

557X
 

557X

558X
 

558X

559X
 

559X

560X
 

560X

561X
 

561X

562X
 

562X

563X
 

563X

564X
 

564X

565X
 

565X

566X
 

566X

567X
 

567X

568X
 

568X

569X
 

569X

570X
 

570X

571X
 

571X

572X
 

572X

573X
 

573X

574X
 

574X

575X
 

575X

576X
 

576X

577X
 

577X

578X
 

578X

579X
 

579X

580X
 

580X

581X
 

581X

582X
 

582X

583X
 

583X

584X
 

584X

585X
 

585X

586X
 

586X

587X
 

587X

588X
 

588X

589X
 

589X

590X
 

590X

591X
 

591X

592X
 

592X

593X
 

593X

594X
 

594X

595X
 

595X

596X
 

596X

597X
 

597X

598X
 

598X

599X
 

599X

600X
 

600X

601X
 

601X

602X
 

602X

603X
 

603X

604X
 

604X

605X
 

605X

606X
 

606X

607X
 

607X

608X
 

608X

609X
 

609X

610X
 

610X

611X
 

611X

612X
 

612X

613X
 

613X

614X
 

614X

615X
 

615X

616X
 

616X

617X
 

617X

618X
 

618X

619X
 

619XUZMANĪBU!

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu karti vidē un apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādiem izvēlaties krāsu. Toņu kartes varat apskatīt pie mazumtirgotāja.