Feelings Colour Collection 14

Moderni pelkistaja - Feelings Colour Collection 14


Ekrānā redzamie toņi ir elektroniskā versijā. Tie nevar aizstāt īstus toņu paraugus, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla veids, spīduma pakāpe, apgaismojums un citi apstākļi. Iecerēto toni vienmēr izvēlieties, balstoties uz standarta toņu kartēm, kuras piedāvā pārdevējs. Izvēloties toni, ievērojiet ieteikumus, kādām virsmām tonis ir paredzēts.

RGB vērtības L356: 50, 108, 168 (#326CA8)

RGB vērtības Y450: 232, 232, 220 (#E8E8DC)

RGB vērtības N499: 103, 105, 105 (#676969)

RGB vērtības X487: 200, 196, 187 (#C8C4BB)