Toņu kartes iekšdarbiem

Toņa izvēlēšanās no toņu kartes


Krāsas tonis mijiedarbojas ar apkārtējo vidi un ir neatņemama tās sastāvdaļa. Tieši tāpēc ir būtiski, lai tonis tiktu izvēlēts tādā apgaismojumā, kādā tas tiks lietots. Kopā ar apgaismojumu toņa izskatu ietekmē arī tam apkārt esošie toņi un priekšmeti. Nemitīgas apgaismojuma izmaiņas maina arī toņa uztveri. Virsmas raupjums un gludums arīdzan ietekmē krāsas toni.


Tikkurila toņu kartes tiek izgatavotas pēc krāsu paraugiem


Toņu kartes krāsu paraugi parasti ir ar pusmatētu spīidumu. Veidojot toņu karti, kā standarts tiek izmantoti reāli krāsu paraugi, kuri ir iegūti, ar tonēšanas iekārtu tonējot krāsu. Toņu kartes toņi ir tehnisko iespēju robežās maksimāli tuvi krāsas paraugiem. Toņu kartes toņu atbilstība tiek pārbaudīta Tikkurila krāsu laboratorijā. 


Pievērsiet uzmanību apgaismojumam


Izvēloties iekšdarbu krāsas toni, ir jāņem vērā, ka apgaismojumam ir ļoti liela ietekme uz krāsas toni. Dienasgaismas spuldžu gaisma un kvēlspuldžu un halogēnspuldžu gaisma būtiski ietekmē mūsu krāsu toņu uztveri. Tādēļ apgaismojums, īpaši dabiskais apgaismojums, tā intensitāte un virziens ir ļoti svarīgi faktori, izvēloties krāsu toni.


UZMANĪBU!

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu karti vidē un apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādiem izvēlaties krāsu. Toņu kartes varat apskatīt pie mazumtirgotāja.


Toņu kartes iekšdarbiem