Toņu izvēles ABC


tonu izveles abc

Izvēloties krāsas, domājiet, kā tās izskatīsies kopainā

Visas krāsas ir skaistas, ja vien tās izmanto atbilstošā vietā. Nav nepareizu krāsu, ir tikai nepareiza krāsu izvēle. Pat ja krāsu shēmā tiek mainīts tikai viens tonis, atkārtoti jāizvērtē visi pārējie. Savstarpēji saderīgas krāsas rada patīkamu krāsu shēmu. Katra krāsa mijiedarbojas ar tai apkārt esošajām krāsām.

Krāsas dziļi ietekmē noskaņu slēgtās telpās un to, kā cilvēki tajās jūtas. Krāsas var izmantot arī tam, lai vērstu uzmanību uz atsevišķām detaļām, virzītu cilvēkus, sazinātos un sniegtu informāciju. Krāsas var palīdzēt aizēnot un noslēpt nebūtiskus elementus telpā.

Krāsas var izmantot, lai mainītu cilvēku uzvedību un pārliecinātu viņus rīkoties noteiktā veidā. Lai krāsu izvēli padarītu vieglāku, ir vērts apgūt dažus vienkāršus krāsu pamatprincipus un zināšanas par to, kā tās ietekmē cilvēkus un telpas.