Krāsa - tās ir sajūtas


krasa sajutas

Krāsu ietekme

Ir zinātniski pierādīts, ka krāsas mūs ietekmē gan fiziski, gan psiholoģiski. Tām ir nepārprotama ietekme uz mūsu apziņu un to, kā uztveram temperatūru un attālumu. Perceptuālā pieredze nosaka to, kā mēs redzam krāsas, proti, ļoti personiski. Tāpēc mēs tik dažādi redzam un izjūtam krāsas. Uztverot krāsas, mūsu prātā notiek virkne paralēlu reakciju un asociāciju. Šī reakcija dažādiem cilvēkiem var būtiski atšķirties. Pat bērnības iespaidi var neapzināti ietekmēt mūsu krāsu izjūtu. Krāsām ir arī spēcīga simboliska un kultūras nozīme.

Atrodoties iekštelpās, mēs automātiski pieņemam, ka grīda ir tumšākais telpas elements un pārējās krāsas kļūst pakāpeniski gaišākas, vēršot skatienu uz griestiem. Mēs jūtamies apmierināti un droši — tumšā grīda atgādina par stabilo zemi, uz kuras mēs stāvam, savukārt gaiši krāsotie griesti šķiet gaisīgi un plaši, gluži kā debesis. Savukārt sienas, ja tās ir nokrāsotas skaidri uztveramā krāsā, sniedz mums drošības sajūtu.

Ja zinām pamatfaktus par telpu un krāsu, mēs tos varam attiecīgi izmantot. Piemēram, ja telpā vēlamies radīt gaisīgu un plašu vidi, mēs to varam izkrāsot pilnīgi baltu. Nokrāsojot griestus, sienas un grīdu baltā krāsā, akcents tiek likts uz mēbelēm un tiek mīkstinātas telpas kontūras. Telpā valda brīva, pārpasaulīga un ēteriska noskaņa. Nemateriālas telpas iespaidu var akcentēt ar dažāda veida apgaismojuma palīdzību.