Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
20.08.2013
(Iepriekšējais datums 01.01.2012)
 

Liukueste - pretslīdes piedeva

Apraksts
Piedeva, kas sastāv no vieglām silikāta mikrolodītēm (maksimālais diametrs apm. 300 µm).
Īpašības
Īpaši piemērota kā pretslīdes piedeva jumtu krāsām vai grīdas pārklājumiem.
Pielietojums
Īpaši piemērota kā pretslīdes piedeva Tikkurila jumtu krāsām vai grīdas pārklājumiem, piem., Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Novopox, Panssarimaali, Panssari Akva, Permo Puulattiamaali.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem
Toņu klāsts
Pelēks.
Iepakojumi
1/3 L.
Kušanas punkts
1200 – 1350 °C.
Cietība
5 pēc Mosa skalas.
Tilpuma blīvums

apm. 0.4 g/cm³.

Daļiņu/graudiņu izmērs
Maksimālais mikrolodīšu diametrs apm. 300 µm.
Uzglabāšana
Glabāt iepakojumu cieši aizvērtu, lai pasargātu no putekļiem un samirkšanas.


UZKLĀŠANA
Apstrāde
Izmantojot Liukueste piedevu, ir jāuzklāj vismaz divas krāsas kārtas. Likueste pulveri jāpievieno virsējai kārtai.
Sajaukšanas attiecība: ⅓ l Likueste jāpievieno 10 l krāsas.
Attiecīgi mazāk nekā trešā daļa no ⅓ l iepakojuma ir jāpievieno 3 litriem krāsas. Sīkāku informāciju un sajaukšanas attiecību skatīt izmantojamās krāsas aprakstā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
sre250811 / niear260811 / 007 9200