Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
14.03.2008
 

Lasera - piedeva dekoratīvajai krāsošanai

Apraksts
Piedeva uz ūdens bāzes, paredzēta pievienošanai Tikkurila ūdens dispersijas krāsām pirms dekoratīvās krāsošanas. Lasera padara virsmu lazurējošu un paildzina krāsošanas laiku. Var samazināt bāzes krāsas ūdens izturību.
Īpašības

Lasera padara vieglāku, ātrāku un drošāku dekoratīvo krāsošanu ar dažādām toņu un pamattoņu kombinācijām.

Pielietojums
Sienas un griesti iekšdarbos.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
9
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l
Toņu klāsts
Bezkrāsains
Patēriņš

9 - 15 m²/l, Lasera un krāsas maisījums.

Iepakojumi
1 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar rulli, rakstus var veidot ar sūkli, rulli, otu vai audumu.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Parasti nožuvusi pēc apm. 3 stundām.

Sausais atlikums pēc tilpuma
4%.
Blīvums
1.0 kg/l
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
005_3300

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
No apstrādājamās virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Tērauda virsmas jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Ja nepieciešams, virsmas nošpaktelē ar piemērotu špakteļtepi. Uzreiz krāso ar tonētu Tikkurila ūdens bāzes krāsu, piemēram, Joker, Harmony vai Luja.
Krāsošana
Pirms lietošanas Lasera jāsamaisa un jāpievieno pie tonētas krāsas, attiecībā 1:1, un rūpīgi jāsamaisa. Lazurējošo krāsu uzklāj ar rullīti un pēc tam ar sūkli, rullīti vai drēbi veido rakstu. Vienlaicīgi rakstu veido tikai 1 m² lielā laukumā, bet uz lielākiem laukumiem apmēram pusmetru platās joslās. Papildus instrukcijas ir pieejamas Tikkurila dekoratīvās krāsošanas rokasgrāmatās.

Darbarīki laiku pa laikam jāizmazgā ar ūdeni un jāizspiež sausi. Tad vispirms jāuzklāj pārbaudes kārta, piemēram, uz kartona gabala.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Lasera savu galējo cietību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīrīšanas.
Nosmērētas virsmas mazgā ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Pēc apstrādes uzreiz virsmu noskalo un nožāvē. Sagatavojot trauku mazgāšanas līdzekli, jāievēro ražotāja norādījumi.

Pēc apstrādes dažas nedēļas ar virsmu jāapietas saudzīgi. Virsma normālos apstākļos savu galējo cietību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Ja nepieciešams, virsmu tīra ar mīkstu suku, mitru lupatu vai birsti.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
ssa130308 / ars280308 / 0053300-