Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
10.03.2017
 

Terassi- ja Kalustepesu - mazgāšanas līdzeklis

Apraksts
Oksidējošs tīrīšanas līdzeklis. Patentēts produkts, FI120542, SE529353.
Īpašības

Virsmu mazgāšanai un uzlabošanai pirms apkopes apstrādes. Terassi- ja Kalustepesu balina nomelnējušu un atmosfēras iedarbībai pakļautu koksni.

Pielietojums
Piemērots gan iepriekš apstrādātām, gan neapstrādātām koka virsmām, kā arī plastmasas virsmām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks ota
Pazīmes
pH vērtība gatavam šķīdumam: apm. 10.
Patēriņš

0.5 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=5 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 15 kvadrātmetriem, un 1 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=10 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 30 kvadrātmetriem, atkarībā no pamata absorbētspējas un tīrības pakāpes.

Iepakojumi
0,5 l un 1 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Atvērtā plastmasas traukā sajauc 0.5 l Terassi- ja Kalustepesu ar 5 litriem vai 1 l Terassi- ja Kalustepesu ar 10 litriem vēsa ūdens. Izlietot vienā reizē visu trauka saturu. Atstāj apmēram uz 15 minūtēm. Pirms uzklāšanas atkal samaisa. Šķīdums ir sārmains (pH > 10).
Uzklāšanas metode
Ota vai rullis.
Izlietošanas laiks ( 20°C)
Šķīdums ir jāizlieto 2-4 stundu laikā no brīža, kad ir izšķīdusi pēdējā granula.
Blīvums
1.0 kg/l ISO 2811
Uzglabāšana
Uzmanību! Produkts ir oksidējošs, skatīt brīdinājuma etiķeti. Neuzglabāt pulveri tiešos saules staros (uzglabāšanas temperatūra zem +30ºC). Uzglabāt oriģinālajā ražotāja iepakojumā un sausā vietā.

UZKLĀŠANA
Apstrāde
Uz tīrāmās virsmas šķīdumu bagātīgi uzklāj ar otu vai rulli un atstāj 15-30 minūtes iedarboties. Uz cietkoksnes virsmām un mēbelēm atstāj apmēram uz 10 minūtēm. Pastāvīgam rezultātam, Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu uzklāj vairāk, nekā nepieciešams, lai saglabātu tīrāmo virsmu mitru. Siltā, saulainā laikā, lai novērstu pārāk ātru šķīduma nožūšanu, virsmu vispirms var samitrināt ar ūdeni. Ja virsma ir ļoti netīra/ nomelnējusi, šķīdumu uzklāj vairākas reizes. Jāizvairās no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm, sejas un augiem.

Virsmas mazgāšanai jāizmanto suka vai mazgāšana ar spiedienu un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Neizmantojiet mazgāšanai pārāk lielu spiedienu, jo tas var viegli radīt vecas, noplukušas koksnes plaisāšanu. Izmantojiet mazgātāju, kas neskrāpē virsmu (piemēram, beržamo suku, rupju mazgājamo sūkli, smalku nerūsējošā tērauda pinumu vai tamlīdzīgu materiālu). Kad virsma ir nožuvusi, jānoņem koka šķiedra, kas ir pacēlusies pēc apstrādes.
Aizsardzība
Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus, aizsargbrilles vai sejas masku. Pasargāt augus no šļakatām. Izvairīties no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm un, piemēram, nebeicētām dārza mēbelēm. Produktam ir viegli balinoša iedarbība.
Pēcapstrāde
Mēs iesakām krāsotas virsmas pēc apstrādes ar Terassi-ja Kalustepesu nokrāsot.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS03
GHS03
GHS07
GHS07
GHS05
GHS05
Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. Kaitīgs, ja norīts. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums. Nesmēķēt. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām un skābēm vai bāzēm. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: 30 % un vairāk: balinātājiem, kuru pamatā ir skābeklis, mazāk par 5 %: anjonu virsmaktīvajām vielām. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Produktu iznīcināt, ļaujot visām granulām izšķīst ūdenī. Pēc tam šķīdumu iznīcināt atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkts bioloģiski sadalās.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR 5.1 III
ser050417 / hsa271216 / akk271216 / 0061908